Sökning: "processorienterat skrivande"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade orden processorienterat skrivande.

  1. 6. Elevers skrivande och interaktion i skrivprocess

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen; Umeå universitet/Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

    Författare :Veronica Löfgren; Maria Heijbel; [2005]
    Nyckelord :Swedish language; Svenska; samspel; processorienterat skrivande; samtal;

    Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att utifrån skrivprocessen undersöka hur elevers skrivarbete tar sig uttryck i skolans år tre. Vi fokuserar studien kring fyra av skrivprocessens faser, stoffsamling, strukturering, respons och bearbetning, samt interaktionens verkan för elevers skrivande. LÄS MER