Sökning: "processpårning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet processpårning.

 1. 1. Säkerhetshotet större än EU-åtagandet? Polens agerande i migrationskrisen 2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Bogren; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetisering; Omfördelningsprogram; Polen; Flyktingar; EU; processpårning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In September 2015, in the aftermath of the European refugee crisis, the European Union made a decision regarding a relocation program to move refugees from Italy and Greece to other member states. Poland voted in favor of the decision, but then didn’t follow through their obligations. LÄS MER

 2. 2. Regionalisering i Sverige : Varför drog regeringen tillbaks sitt förslag om storregioner?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Frisén; [2019]
  Nyckelord :Regionalisering; Indelningskommittén; regionutredningen; storregioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om varför regeringen drog tillbaka sitt förslag om att införa storregioner. Utifrån detta har jag formulerat en forskningsfråga: Varför ändrade regeringen direktiven för indelningskommittén?Jag har genom processpårning med hjälp av dagordningsteorin analyserat händelseförloppet som ledde fram till regeringens beslut. LÄS MER

 3. 3. Yom Kippur 1973 – när flexibiliten inte räckte

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :André Saedén; [2018]
  Nyckelord :Återhämtning efter överraskning; flexibilitet; vinna på slagfältet;

  Sammanfattning : Överraskning är en av krigföringens grundprinciper. Svårigheterna i att förutse överraskning ligger i dess natur och har studerats genom historiken utan större resultat. Finns inte förmågan att återhämta efter överraskning är risken överhängande för förlust och forskningen brister i hur denna förmåga skapas. LÄS MER

 4. 4. Förändrade förutsättningar i kampen om statliga trojaner : En studie av policyprocessen om hemlig dataavläsning 2005 – 2017

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Kim Bodén; [2018]
  Nyckelord :hemlig dataavläsning; hemliga tvångsmedel; brottsbekämpning; integritetsintrång; policyprocess; processpårning; Advocacy Coalition Framework; ACF; policystabilitet; policyförändring; koalitioner; politiska resurser; policynarrativ; policyarenor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Omfördelningsbeslutet - En fallstudie om Polen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Eskebaek; [2018]
  Nyckelord :Omfördelningsmekanism; Polen; EU; Liberal Intergovermentalism; Postfunktionalism; Processpårning; Asylpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This case study examines Poland's unwillingness to participate in the European Union’s decision in September 2015 regarding the relocation of refugees from Greece and Italy, to other member states. The question explores how liberal intergovernmentalism and post-functionalism explains Poland's position in the decision. LÄS MER