Sökning: "processrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 718 uppsatser innehållade ordet processrätt.

 1. 1. Hur aktiv är förvaltningsdomstolen? : Om rättens möjlighet att vara aktiv och tillvaratagandet av den enskildes intressen i LSS-mål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elsa Körle; [2022-02-16]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsprocess; Förvaltningsprocessrätt; Förvaltningsdomstol; Processledning; Access to Justice; Processuell obalans; LSS; LSS-mål;

  Sammanfattning : Att som part i en domstolsprocess kunna tillvarata sina intressen är en förutsättning för att få en rättvis domstolsprövning. I så kallade LSS-mål gäller domstolsprövningen den enskilde individens rätt till de insatser som utlovas genom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LÄS MER

 2. 2. Bevisbördans placering i entreprenadtvister : En analys av underinstansernas argumentation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Filhm; [2022]
  Nyckelord :Bevisbörda; entreprenad; AB04; argumentation; processrätt; civilrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut - En analys om den svenska lagstiftningens bestämmelser uppfyller kraven i Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Nordlund; [2022]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; processrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rätten till domstolsprövning är en grundläggande rättighet som enligt art. 6.1 EKMR ska gälla samtliga mål som rör den enskildes civila rättigheter. I Sverige är detta gällande rätt sedan EKMR:s inkorporerande i svensk lag i och med en lagändring av 2 kap. LÄS MER

 4. 4. Dataavläsning i ett utredningssammanhang. En komparativ studie mellan Sverige och Danmarks lagstiftning om tvångsingreppet dataavläsning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Magnusson; [2022]
  Nyckelord :komparativ rätt; processrätt; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hemlig dataavläsning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som infördes i Sverige 1 april 2020. Tvångsmedlet har förekommit i Danmark sedan 2002 där det sedan dess genomgått ändringar vid flera tillfällen. Den svenska lagen är tidsbegränsad till fem år för att därefter utvärderas. LÄS MER

 5. 5. Vem vågar skvallra? - En analys av aktuellt lagförslag om kronvittnen ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanaria Saad Mohamed; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Kronvittnen; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gang related crimes are often one of the main topics in the Swedish political debates. There is a common concern within the society related to the criminal gangs and a pressure on the government to act. In March 2022, the government presented a bill where a “crown witness” system is being suggested as part of a solution to the problem. LÄS MER