Sökning: "processutvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet processutvärdering.

 1. 1. ”Vi måste göra det tillsammans” : En processutvärdering av det brottsförebyggande samverkansarbetet i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Erika Hoff; Cassandra Sten Åsenius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This article is based on an evaluation of the crime prevention work that is being done in partnership between municipalities and the local police in Stockholm county. The purpose was to provide an overview of the work and point out focus areas for further development. LÄS MER

 2. 2. Vildsvinskedjan : - En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Börjesson; Victoria Fagerlund Larsson; Anton Lindh; [2019]
  Nyckelord :Logistics processes; processes; narrow section; bottleneck; efficiency; improvement; quality; productivity; process mapping; evaluation; Logistikprocesser; processer; trånga sektioner; flaskhalsar; effektivitet; kvalitet; produktivitet; kartläggning; utvärdering; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vildsvinskedjan – En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige Kurs: Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet, Controller 15 hp (2FE24E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet Växjö Författare: Victoria Fagerlund Larsson, Anton Lindh och Max Börjesson Handledare: Elin Funck Examinator: Pia Nylinder   Nyckelord: Logistikprocesser, processer, trånga sektioner, flaskhalsar, effektivitet, kvalitet, produktivitet, kartläggning, utvärdering och Supply Chain Management. Bakgrund: Det finns problem med handeln av vildsvinskött, där det idag inte är mer än 15% av köttet som når den legala marknaden. LÄS MER

 3. 3. "Våga se, våga agera"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Eliasson; Madelene Eriksson; [2018]
  Nyckelord :anmälningsplikt; barn; kvinnojour; kännetecken; processutvärdering; våld i hemmet;

  Sammanfattning : The current study is based on a collaboration with the Kvinnojouren Lund. The aim of the study is to make a process evaluation of the women's shelter project "Våga se, våga agera", which is an education aimed at preschools. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mot gatuprostitution i Malmö - en processutvärdering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Eklund; Siri Wigzell; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; Gatuprostitution; Polis; Sexarbete; Brottsförebyggande; Sexköp;

  Sammanfattning : Föreliggande examensuppsats har, på uppdrag av Malmöpolisen, utvärderat ett nyligen uppstartat samverkansprojekt som syftar till att minska den gatuprostitution som förekommer i Stadsområde Norr i Malmö. I samverkansgruppen deltar bland annat aktörer från det sociala, polisiära och kommunala för att tillsammans öka effektiviteten av varandras, men även gemensamma arbetsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Designprinciper för digitala DevOps-bedömningsmodeller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tobias Sandberg; Tobias Svensson; [2018]
  Nyckelord :DevOps; Action Design Research; Design artifact; Process assessment; Assessment model; DevOps; Action Design Research; Designartefakt; Processutvärdering; Bedömningsmodell;

  Sammanfattning : Det finns idag ett stort behov för IT-verksamheter att arbeta med ständiga förbättringar för att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. En viktig del i arbetet med ständiga förbättringar är att bedöma och utvärdera den befintliga situationen i syfte att skapa bra åtgärder. LÄS MER