Sökning: "producentperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet producentperspektiv.

 1. 1. Kvalitetsstyrning som ett medel att överträffa kunders förväntningar : En kvalitativ studie om hur svenska hotell kan säkerställa kvalitet och överträffa kunders förväntningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Sundberg; Julia Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Service quality; quality control; Total Quality Management; Service blueprint; hotels; Tjänstekvalitet; kvalitetsstyrning; Total Quality Management; Service blueprint; hotell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tjänsteindustrin har kommit att bli dominerande på världsmarknaden vilket bidragit till ökad konkurrens för tjänsteproducerande företag. Inom hotellindustrin visar sig detta genom nya aktörer som utmanar traditionella hotell på sätt som inte tidigare varit möjligt. LÄS MER

 2. 2. Massmedias påverkan på destiantionsimage : En studie om researrangörernas hanterande och agerande gällande destiantionsimage

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Angelica Gustafsson; Cornelia Frammin; Sofie Wangärd; [2017]
  Nyckelord :Destination image; tour operator; media; strategies; destinations; destinations; negative news reporting; destinationsimage; researrangör; massmedia; strategier; resmål; destinationer; negativ nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Turistindustrin är en viktig industri ur ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som den är mycket sårbar för negativa händelser som sker runt om i världen. Då information och nyheter sprids snabbare än någonsin, på grund av den enkelhet som finns att ta till sig information, är det lätt att destinationers image påverkas av det som förmedlas via media. LÄS MER

 3. 3. Värna Vårda Visa! : Bevarandet av kulturarv och dess roll inom upplevelseturismen ur ett producentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Victoria Blomberg; Julia Wolf; [2016]
  Nyckelord :Cultural Heritage; Interaction; Tourism; Experiences; Local History Society; Destination Development; Experience Consumption; heritage attractions; heritage tourism; Producer Perspective; Kulturarv; Interaktion; Turism; Upplevelser; Hembygdsförening; Destinationsutveckling; Upplevelsekonsumtion; Kulturarvs attraktioner; Kulturarvsturism; Producentperspektiv;

  Sammanfattning : Vår uppsats handlar om hembygdsföreningeni rollen som turistisk aktör. Vi granskar vilka drivkrafter som aktören uppvisar samt hur dessa påverkar synen på modernisering och digitalisering inom den egna föreningen. Vi vill också lyfta fram hembygdsförening som en vagga i vårt kulturarv. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringsstrategier inom småföretag : Intuition eller taktiskt val?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Wangärd; Martina Hultqvist; [2016]
  Nyckelord :Marketing strategy; Small business; the STP-process; Segmentation; Targeting; Positioning; Marketing mix; Relationship marketing; Networking; Marknadsföringsstrategi; Småföretag; STP-processen; Segmentering; Targeting; Positionering; Marknadsföringsmixen; Relationsmarknadsföring; Nätverk;

  Sammanfattning : Small businesses are the largest employers in Sweden and employ most people on the labour market. Therefore they are considered one of the most important components for an economic growth in a country. However small businesses have problems regarding profitability and survival on the market. LÄS MER

 5. 5. Resande seniorer på nätet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Adam Jakobsson; Pontus Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Digital Channels; Seniors; Relationship Marketing; Social Media; Target Group; Tourism; Kulturresor Europa; Digitala kanaler; Seniorer; Relationsmarknadsföring; Sociala medier; Målgrupp; Turism; Kulturresor Europa;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att göra en kartläggning över hur personer över 55 år använder digitala kanaler inför resor samt deras åsikter kring denna användning. Genom en fallstudie av Kulturresor Europa har studien fått ett producentperspektiv som kan relateras till kartläggningen av åldersgruppen. LÄS MER