Sökning: "producentperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet producentperspektiv.

 1. 1. Den sfäriska intervjun : En studie om hur tittare och producenter upplever 360°- intervjusekvenser i en VR-miljö

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Peter Dahlén; [2019]
  Nyckelord :360-video; immersiv video; VR; Virtual Reality; videoproduktion; 360- videoproduktion; medieproduktion; intervju; intervjuperson; reporter; intervjusekvenser; journalistik; gestaltning; tittarstudie; användarstudie; point-of-view; framing; distans; blickriktning;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur tittare och producenter upplever intervjusekvenser i 360°-video i en VR-miljö och syftet är att synliggöra tittares upplevelser av produktion för att skapa bättre förutsättningar för journalistiska 360°- produktioner. Studien fokuserar på tittarens upplevelser av 360°-video i olikheter i gestaltningsval, utifrån gestaltningskomponenterna: point-of-view, distans till intervjupersonen, intervjupersonens blickriktning och hur reporter används i 360°-video, samt på vilka olika sätt man som producent kan gestalta intervjusekvenser i journalistisk 360°-video och hur det skiljer sig cinematografiskt och berättartekniskt från traditionell videoproduktion. LÄS MER

 2. 2. Värdskap inom hotellbranschen : En kvalitativ studie om hotell i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Felicia Olsson; Sarah Sparrdal; [2018]
  Nyckelord :Hospitality; Hotel; Hotel Industry; Service; Staff; Management; Värdskap; Hotell; Hotellbranschen; Service; Personal; Ledning;

  Sammanfattning : I takt med att resandet ökar, har även konkurrensen mellan hotell ökat. För att hotell skall få återkommande gäster och goda recensioner av befintliga gäster behöver de sticka ut bland konkurrenterna. Ett sätt att göra detta är genom värdskap. LÄS MER

 3. 3. Kosmetisk turism : en kvalitativ studie om konsumtionen av kosmetisk turism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Sara Johansson; Patricia Lauri; [2018]
  Nyckelord :Cosmetic tourism; cosmetic surgery; plastic surgery; Kosmetisk turism; kosmetiska ingrepp; plastikkirurgi;

  Sammanfattning : The object of the study is to examine the consumption of cosmetic tourism from the consumer's and the producer’s viewpoint and to examine what factors help individuals choose to travel overseas to consume cosmetic surgeries. The method used in the study was a qualitative examination, where we interviewed seven individuals. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsstyrning som ett medel att överträffa kunders förväntningar : En kvalitativ studie om hur svenska hotell kan säkerställa kvalitet och överträffa kunders förväntningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Sundberg; Julia Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Service quality; quality control; Total Quality Management; Service blueprint; hotels; Tjänstekvalitet; kvalitetsstyrning; Total Quality Management; Service blueprint; hotell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tjänsteindustrin har kommit att bli dominerande på världsmarknaden vilket bidragit till ökad konkurrens för tjänsteproducerande företag. Inom hotellindustrin visar sig detta genom nya aktörer som utmanar traditionella hotell på sätt som inte tidigare varit möjligt. LÄS MER

 5. 5. Massmedias påverkan på destiantionsimage : En studie om researrangörernas hanterande och agerande gällande destiantionsimage

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Angelica Gustafsson; Cornelia Frammin; Sofie Wangärd; [2017]
  Nyckelord :Destination image; tour operator; media; strategies; destinations; destinations; negative news reporting; destinationsimage; researrangör; massmedia; strategier; resmål; destinationer; negativ nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Turistindustrin är en viktig industri ur ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som den är mycket sårbar för negativa händelser som sker runt om i världen. Då information och nyheter sprids snabbare än någonsin, på grund av den enkelhet som finns att ta till sig information, är det lätt att destinationers image påverkas av det som förmedlas via media. LÄS MER