Sökning: "producing companies"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade orden producing companies.

 1. 1. CSR-kommunikation mellan moder- och dotterbolag En jämförande fallstudie om kommunikationen av CSR hos multinationella företag i tjänstesektorn och tillverkningssektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Erixon; Celine E. Westvik; [2020-07-01]
  Nyckelord :CSR-communication; producing companies; service companies; engagement; multinational corporations; CSR-kommunikation; tillverkande företag; tjänsteföretag; engagemang; multinationella företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Multinationella företag har många intressenter somgranskar dess CSR-arbete, dessutom visar studier att kommunikationen av CSR kan kommaatt gå förlorad mellan moder- och dotterbolag. Ytterligare faktorer som har inverkan på deninterna kommunikationen av CSR är om företaget är ett tjänsteföretag eller etttillverkningsföretag, beroende på dess möjlighet att mäta sin miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. The Greener Outdoors : The importance of environmental communication with the customer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elina Fraenkel; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Environmentally Preferable Apparel; Outdoor Industry; Naturkompaniet; External Communication.;

  Sammanfattning : The apparel industry is pointed out as an industry highly contributing with negative environmental impacts in all different stages of the production to consumption chain. Companies within the outdoor industry have been trying to combat this issue by producing apparel that are less harmful for the environment and by encouraging consumers to keep, care and repair for their apparel over time. LÄS MER

 3. 3. Quality Improvements Towards Zero Defects : Addressing the Implementation Gap Between Industry and Literature

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Wiktoria Rydin; Gabriella Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Zero defect manufacturing; Quality; Human factors;

  Sammanfattning : Customers today demand products of high quality, and industries must cope with issues related to that to stay competitive. Therefore, an endeavor to achieve zero defects and to work with zero defect manufacturing (ZDM) is common in industries today. LÄS MER

 4. 4. Mitigating climate change, one hamburger at a time : a discourse analysis of how MAX Burgers AB communicates their carbon offsetting — and how customers perceive it

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Alice Andrews; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; climate change mitigation; carbon dioxide removal; green governmentality; ecological modernisation; civic environmentalism; conduct of conduct; Social Sciences;

  Sammanfattning : Carbon offsetting through forest sequestration in the Global South has become an increasingly common way for companies to mitigate their greenhouse gas emissions and thereby sell products and services with net zero emissions. In Sweden, fast food company MAX Burgers AB goes even further. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av kundvärden och prioriteringar i byggbranschen : Identifiering av faktorer som påverkar beslutsfattarna och marknadens uppfattning av en ny produktlinje inom kabelförläggning

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Niemi; Dennis Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med ökande antal elektriska anordningar i vår närhet ökar mängden och storleken på kablage in till och inuti byggnader. För att förlägga, skydda, ventilera och i vissa fall tillåta besiktning av upphängt kablage används supportsystem i form av kabelstegar, trådstegar och kabelskenor. LÄS MER