Sökning: "product data management PDM"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden product data management PDM.

 1. 1. Product structure modeling for ETO system product considering the product lifecycle : A case study of ABB Mine Hoist

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sumei Zhang; [2019]
  Nyckelord :product lifecycle management PLM ; product data management PDM ; product structure management PSM ; product structure model; engineer-to-order ETO product; sales-delivery process;

  Sammanfattning : In order to gain competitive advantages in markets, companies have provided a variety of customized products to satisfy customer-specific requirements, leading to not only a large amount of product data but also high cost, long lead-time and complexity of quality control. Efficient product data management throughout the product lifecycle has become increasingly crucial, of which product structure management is regarded as the most important constituent. LÄS MER

 2. 2. Benefits of Simulation Models in Product Data Management System : A pilot study with cooling system simulation models

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elvira Köhn; [2019]
  Nyckelord :Product lifecycle management; Product data management; Product development; Simulation;

  Sammanfattning : The product development today handles increasingly complex products and to be able to compete on the current market companies need an effective PLM/PDM system to manage the lifecycle, models, and data connected to their products. Three of the factors for success in product development are time, cost, and quality. LÄS MER

 3. 3. A new approach for medical device product documentation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Elisabet Hamnede; [2017]
  Nyckelord :Medical device product documentation; PDM; CSM; VCS; SME; Git; GitLab;

  Sammanfattning : Hardware and software developers rely on different tools for document management, product data management (PDM) and software configuration management (SCM). As more and more products include components of both types there is a growing demand for one collaborative system. LÄS MER

 4. 4. Filtrering av max-nedbrytningar i Delmia

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Adam Eklund; David Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Delmia; Scania CV AB; MPPAP; Mälardalenshögskola;

  Sammanfattning : Scania är ett av de ledande företagen inom tillverkning och distribution av tunga lastbilar, bussar och motorer för marina och industriella miljöer. Scania arbetar tillsammans med sina kunder för att utveckla kundspecifika lösningar. Det leder till att Scania har väldigt stor variation på sina produkter. LÄS MER

 5. 5. Product Data Management som ett kvalitetsverktyg : Kan ett PDM-system användas som ett kvalitetsverktyg i den tillverkande industrin?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Danial Etemady Qeshmy; Levent Karaman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : PDM är ett system, byggd på hård-och mjukvara, som förenklar informationshantering under konstruktionsfasen av produkter. Denna typ av system möjliggör spridning av kvalitativ information på ett säkert och strukturerat vis. LÄS MER