Sökning: "product evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 1024 uppsatser innehållade orden product evaluation.

 1. 1. Factors Influencing Consumers’ Purchase Intention of Co-branded Products with Eco-labels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Junru Li; Maria Cristina Mincic; [2020-06-25]
  Nyckelord :co-branding; eco-label; brand equity; eco-label equity; perceived fit; ease of transfer; product evaluation; purchase intention;

  Sammanfattning : MSc Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Method Development for Evaluating Pitch Dispersing Agents Used in the Kraft Pulping Process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Olsson Månsson; [2020]
  Nyckelord :pitch deposit; dispersing agent evaluation; method development; calcium soaps;

  Sammanfattning : Depending on wood species and the extractives of the wood, the paper and pulp processes might suffer from problems caused by the formation of pitch deposits from calcium soaps. BIM Kemi is a specialty chemical producer supplying the pulp and paper industry with dispersing agents, which prevent these problems. LÄS MER

 3. 3. Bullerreducerande beläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Filinic; [2020]
  Nyckelord :Lågbullerbeläggningar; bullerreducerande beläggningar; ansvarsform; ABD; teknisk och akustisk livslängd; stenlossning; Huskvarna; Flädie E6.02; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bulleremission från vägtrafik är på många ställen i Sverige ett påtagligt problem. Många fastigheter och rekreationsområden ligger så nära vägnätet att de utsattas hälsa och livskvalitet riskerar att försämras vid långvarig exponering. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av möjligheterna för ett mikronät : En förstudie åt AirSon Engineering AB

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Gustav Graneskog; Anton Kuusijärvi; [2020]
  Nyckelord :Microgrid; energy; renewable; Mikronät; energi; förnybar;

  Sammanfattning : This report aims to evaluate if and how a microgrid could be constructed on AirSon Engineering AB:s estate. The main focus of the report is legislation, benefits with energy storage, different energy storage systems, system control and energy and power balances. A literature study and processing of data are used to answer the reports questions. LÄS MER

 5. 5. Product Similarity Matching for Food Retail using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Hanna Kerek; [2020]
  Nyckelord :Product matching; Machine Learning; Random Forest; Logistic Regression; Support Vector Machines; Produktmatchning; maskininlärning; Random Forest; logistisk regression; Support Vector Machines;

  Sammanfattning : Product similarity matching for food retail is studied in this thesis. The goal is to find products that are similar but not necessarily of the same brand which can be used as a replacement product for a product that is out of stock or does not exist in a specific store. LÄS MER