Sökning: "production solution"

Visar resultat 1 - 5 av 1152 uppsatser innehållade orden production solution.

 1. 1. Traceability of Human Error Production Defects in Automotive Manufacturing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Chiara Lucatello; Chatchai Sornkarn; [2019-11-12]
  Nyckelord :Error detection; in-and-out; logging process; Inputting process; Technological frames; Usability; Traceability; Process improvement; Factory automation;

  Sammanfattning : Many global automotive industries have movedtowards factory automation, yet several still rely on collectingmanual data from the plant floor and manually inputting thedata into the management quality system in the assembly line. Inthis case study research, the objective of our study was to observehow technology advancement can be supported for human errorlogging in the quality assurance process. LÄS MER

 2. 2. Automation of refilling station in clean room

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Vincent Sollie; Johannes Malmström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to confirm a proof of concept on how to get a robot to pick up a plastic bag containing 3500 plastic caps, cut it open and pour the content, all within a restricted Clean room. The work was executed in an agile way with several ongoing iterative processes in parallel. LÄS MER

 3. 3. Ständig förbättring av kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Henrik Sundell; [2019]
  Nyckelord :communication; development; evaluation; improvement; pdsa-cycle; förbättring; kommunikation; pdsa-cykel; utveckling; utvärdering; communication; development; evaluation; improvement; pdsa-cycl;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att studera hur en självutvärderingsmall kan utveckla kommunikationen inom enheten produktion-drift. Målet är att ta reda på vilken utvärderingsmall som anses bäst att tillämpa på enheten samt se hur vald mall kan anpassas för att utveckla kommunikationen. LÄS MER

 4. 4. Digitalization of the environmental matrix

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Daniel Ghazarian; Sofia Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are a lot of different discharge regulations that ships have to follow but there is no general way to collect this information for the cruise ship companies. One company, Holland American Group, have created a matrix where they have stored all information regarding dispatch regulations, which they collect manually. LÄS MER

 5. 5. Aktiv modul till läggararm : Kontrollerad kabelupptagning till trumma

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Per Nilsson; Johannes Örberg Kada; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skaltek utvecklar och tillverkar utrustning för kabelhantering. En produktgrupp rör avrullning och upptagning av kabel på trumma som används vid tillverknings- och omspolningslinor. Kablar kan vara allt från tunna enkelledare i elektronik till havskablar mellan kontinenter. LÄS MER