Sökning: "produkt design metod"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden produkt design metod.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Webbplats i WordPress : Modulär uppbyggnad med ACF plugin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Hjemdahl; [2021]
  Nyckelord :Web Content Management System WCMS ; WordPress; Advanced Custom Fields ACF ; PHP; Tailwind.;

  Sammanfattning : The report is about the project with the aim of building a front-end solution on a website in the WCMS WordPress for the customer Photon Sports through the full-service agency Oh My. The website, which will be built from an already developed design, will showcase the company's product and include a function for interested parties to sign up for a waiting list. LÄS MER

 3. 3. Designparametrars påverkan : En jämförande analys mellan olika marknadsföringskampanjer för en ny produkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Christoffer Eriksson; Edvin Qvist; [2021]
  Nyckelord :Design parameters; marketing; new product; Designparametrar; marknadsföring; ny produkt;

  Sammanfattning : Bakgrund En framgångsrik lansering av nya produkter är en viktig faktor för ett företags långsiktiga framgång och inom den marknadsföring som används idag så har grafisk design blivit alltmer obligatorisk som kommunikationsform. Företag försöker optimera sin marknadsföring på sociala medier då de blivit en brännpunkt för att informera och forma konsumenters beteende. LÄS MER

 4. 4. Trestegsraketen! : En självstudie i övningsmotivation genom utforskande och målorienterade tredagarsprojekt efter egen design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Kenny Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :design; three day projects; practice motivation; completion; self-regulated learning; meaningful practice; design; tredagarsprojekt; övningsmotivation; färdigställande; självreglerat lärande; me-ningsfull övning;

  Sammanfattning : Följande självstudie undersöker hur musikalisk övning kan designas i form av tredagarsprojekt som fokuserar på planering, målsättning och färdigställande. Övningen tar sin utgångspunkt i musik från självvald repertoar. LÄS MER

 5. 5. Additive   manufacturing   of   spare   parts   for   the  mining   industry  a   pilot   study   on   business   impact   from   an   aftermarket   perspective.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Kristian Vingerhagen; Julia Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :dditive manufacturing; spare parts; aftermarket; mining industry; design research methodology; dditiv tillverkning; reservdelar; eftermarknad; gruvindustri; designforsknings- metodologi;

  Sammanfattning : The   purpose   of   this   pilot   study   was   to   identify   and   evaluate   different   business   cases   for   Epiroc’s  Parts   &   Services   Division   (PSD)   regarding   the   use   of   additive   manufacturing   (AM),   also   known   as  3D   printing,   for   their   spare   parts   within   the   mining   industry.    This   study   presents   an   approach   for  how   spare   parts   promising   for   AM   can   be   identified   and   shows   the   difficulties   with   AM. LÄS MER