Sökning: "produkt kläder"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden produkt kläder.

 1. 1. Märkning inom den cirkulära ekonomin - en möjlighet i praktiken?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; linear economy; eco-label; label; reuse; remanufacture and recycle; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As the world population and the world economy continues increasing, theoverallconsumption in some parts of the world reach even more unsustainable proportions, which in turn leads to negative climate effects. To deal with this problem along with others, the concept circular economy has gained great importance. LÄS MER

 2. 2. E-handelsreturer av möbler och heminredning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anabela Milakovic; Muhamed Ribo; [2019]
  Nyckelord :returhantering; E-handel; gatekeeping; logistik; avoidance;

  Sammanfattning : Tillväxten i e-handelsbranschen har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar returer inom e-handeln. Returhantering är en oönskad process inom e-handelsbranschen då de inte tjänar något på det samtidigt som det är en kostsam process. Möbler och e-handel har inte alltid gått hand i hand tills början av 2013. LÄS MER

 3. 3. Textil produktförbättring : Hur konsumenter och klädföretag kan interagera för att utforma en produktförbättring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Benjamin Olofsson; Gustaf Nordin; [2019]
  Nyckelord :Product improvement; product development; consumer behaviour; customer interaction; Produktförbättring; produktutveckling; konsumentbeteende; kundinteraktion;

  Sammanfattning : Nya produkter är avgörande för framgångsrik tillväxt och konkurrenskraft. En ny produkt kan ibland vara en förbättring av en tidigare produkt hos ett företag. LÄS MER

 4. 4. Min tröja håller mig varm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Klara Söderlind; [2019]
  Nyckelord :Kritisk design; fysisk funktion; icke-fysisk funktion; relation till kläder.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur man genom produktdesign kan ändra relationen till kläder genom att främja vikten av fysisk funktion. Syftet har varit att belysa vår relation till kläder för att på sikt minska klädkonsumtionen för en ekologisk hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Product development and design of industrial sensors

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Industridesign

  Författare :Moa Andersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IoT- technology, Internet of Things, is a fast-growing business, it means that more and more products, clothes, even people are provided with sensors that can communicate and perceive the surroundings to create a smarter community. For companies to keep up to date, it is essential to continuously provide products with better components and reduced size. LÄS MER