Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Märkning inom den cirkulära ekonomin - en möjlighet i praktiken?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; linear economy; eco-label; label; reuse; remanufacture and recycle; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As the world population and the world economy continues increasing, theoverallconsumption in some parts of the world reach even more unsustainable proportions, which in turn leads to negative climate effects. To deal with this problem along with others, the concept circular economy has gained great importance. LÄS MER

 2. 2. E-handelsreturer av möbler och heminredning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anabela Milakovic; Muhamed Ribo; [2019]
  Nyckelord :returhantering; E-handel; gatekeeping; logistik; avoidance;

  Sammanfattning : Tillväxten i e-handelsbranschen har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar returer inom e-handeln. Returhantering är en oönskad process inom e-handelsbranschen då de inte tjänar något på det samtidigt som det är en kostsam process. Möbler och e-handel har inte alltid gått hand i hand tills början av 2013. LÄS MER

 3. 3. Product development and design of industrial sensors

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Industridesign

  Författare :Moa Andersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IoT- technology, Internet of Things, is a fast-growing business, it means that more and more products, clothes, even people are provided with sensors that can communicate and perceive the surroundings to create a smarter community. For companies to keep up to date, it is essential to continuously provide products with better components and reduced size. LÄS MER

 4. 4. Kundanpassade produkter : En kvalitativ studie kring kundanpassning av modeprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jessica Sjöö; Jessica Bergstrand; [2016]
  Nyckelord :Kundanpassning; konsumentbeteende; mode; kläder; hållbarhet;

  Sammanfattning : Konsumenter tar allt mer plats på marknaden och har genom deras växande unika behov framkallat en förändring i modeföretagens strategier. Gårdagens massmarknad har förändrats till dagens micromarknad där kundens behov står i fokus vid framtagningen av nya produkter. LÄS MER

 5. 5. E-handelns framgång : Med köpupplevelsen i fokus för ökad lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandra Olsson; Lindén Therese; [2015]
  Nyckelord :Reverse logistic; e-commerce; efficiency; avoidance; customer service; survey; omnichannel.; Returlogistik; e-handel; effektivisering; förebyggande; kundservice; enkätundersökning; omnichannel.;

  Sammanfattning : "Ginger Rogers did everything Fred Astaire did - only going backwards"Citatet används i flera litteraturer om returlogistik, detta för att ge uttryck åt den anspråkslösa betydelse returlogistik haft inom logistikvärlden, men som idag fått allt större betydelse. Uttrycket grundar sig i det rykte Fred Astaire hade, världens främste dansare. LÄS MER