Sökning: "produkt kläder"

Visar resultat 11 - 15 av 26 uppsatser innehållade orden produkt kläder.

 1. 11. Starta eget företag : Garage: från idé till verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :AMANDA LJUNGSVIK; [2014]
  Nyckelord :produktutveckling; Textil produktutveckling och entreprenörskap; affärsidé; starta eget företag;

  Sammanfattning : Att genomföra en affärsidé i praktiken, det är i korthet vad denna uppsats avhandlar. Syftet är att undersöka processen med att starta upp ett mindre företag från grunden. Från vision till förverkligande. Det finns många aspekter att ta i beaktande innan man går från idé fas till verklighet. LÄS MER

 2. 12. Hur värderar vi egentligen det funktionella och emotionella värdet hos olika produkter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elsa Unenge; Sarah Martinsson; [2013]
  Nyckelord :emotionellt; funktionellt; produkt; dimension; värde; kön; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns ett överskott på produkter. Därmed tas produkters funktionella värde mer för givet och det emotionella värdet spelar istället en stor roll i valet av produkt. Huvudsyftet med denna studie blev att undersöka individers emotionella och funktionella värderingar av produkterna schampo, mobiltelefon och kläder. LÄS MER

 3. 13. Påverkan av e-handelns framtida utveckling på pappersförpackningsbranschen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Christian Jacobson Thalén; [2013]
  Nyckelord :Förpackning; E-handel; Innovation; Relationer; Packaging; E-commerce; Relations;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera förpackningsbehoven hos olika e-handelsföretag som säljer varor till konsumenter. En ökning av den direkta distributionen av varor till konsumenter är av allmänt intresse på grund av dess inverkan på distributionskedjorna. LÄS MER

 4. 14. Blusgrunder och passform

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Sofia Eriksson; [2013]
  Nyckelord :blusgrund; passform; balans; grundmönster; avprovning; basic pattern; upper garments; blouses; fit; balance; fitting sessions; överdelsplagg;

  Sammanfattning : Kroppsuppfattning är starkt sammankopplad med passform på kläder. Med hjälp av kläder kan vi framhäva det vi är nöjda med men likaså dölja det vi är mindre nöjda med. Att skapa kläder som verkligen passar för sin målgrupp är den svåraste men också viktigaste utmaningen för konfektionsföretag. LÄS MER

 5. 15. Onlinerecensionens betydelse : En kvantitativ studie om dess påverkan på unga kvinnors syn på varumärket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Johansson; Anne Nilsson; [2013]
  Nyckelord :onlnerecension; unga kvinnor; varumärke;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få mer förståelse för hur unga kvinnor syn på varumärketförändras av användandet av onlinerecensioner. Utgångspunkten för vår studie ärteknikutvecklingen och internets framfart såväl som vetskapen om att kvinnligakonsumenter i dagens samhälle är väldigt köpkraftiga. LÄS MER