Sökning: "produkt kläder"

Visar resultat 16 - 20 av 26 uppsatser innehållade orden produkt kläder.

 1. 16. Blusgrunder och passform

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Sofia Eriksson; [2013]
  Nyckelord :blusgrund; passform; balans; grundmönster; avprovning; basic pattern; upper garments; blouses; fit; balance; fitting sessions; överdelsplagg;

  Sammanfattning : Kroppsuppfattning är starkt sammankopplad med passform på kläder. Med hjälp av kläder kan vi framhäva det vi är nöjda med men likaså dölja det vi är mindre nöjda med. Att skapa kläder som verkligen passar för sin målgrupp är den svåraste men också viktigaste utmaningen för konfektionsföretag. LÄS MER

 2. 17. Onlinerecensionens betydelse : En kvantitativ studie om dess påverkan på unga kvinnors syn på varumärket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Johansson; Anne Nilsson; [2013]
  Nyckelord :onlnerecension; unga kvinnor; varumärke;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få mer förståelse för hur unga kvinnor syn på varumärketförändras av användandet av onlinerecensioner. Utgångspunkten för vår studie ärteknikutvecklingen och internets framfart såväl som vetskapen om att kvinnligakonsumenter i dagens samhälle är väldigt köpkraftiga. LÄS MER

 3. 18. wAirdrobe: Förvarar och fräschar upp dina kläder

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Niklas Brodin; Emelie Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :Uppfräschningsgarderob;

  Sammanfattning : Idén till projektet föddes då projektgruppen själva upplevde ett problem med att kläder ofta ligger och stökar i hemmet. När vi undersökte detta närmre upptäckte vi att kläder idag tvättas allt för ofta. Folk är osäkra på om kläderna är tillräckligt fräscha för att användas flera gånger. LÄS MER

 4. 19. A GreenHanger : En galge i DuraPulp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Chatrine Jonsson; [2012]
  Nyckelord :Galge; DuraPulp;

  Sammanfattning : Klädindustrin idag bara växer och växer, i snitt konsumerar varje svensk 15kg kläder per år och varje år slängs ca 8kg kläder per person. I Sverige köps det kläder för drygt 71 miljarder kronor per år. Handlandet och den ständiga efterfrågan utsätter både miljön och människorna på jorden för stora påfrestningar. LÄS MER

 5. 20. Vad styr ett second hand- köp? : en undersökning om hur de fyra P:na påverkar butikerna Myrorna och Beyond Retr

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :ESTER FUES; EMMA MARIA NORBERG; [2011]
  Nyckelord :second hand; konsument; consumer; kotlers marknadsmix;

  Sammanfattning : ”Det finns en chans att man hittar ett unikt plagg som ingen annan har.”(Kommentar från undersökningen)Idag används second hand kläder flitigt av trendsättare och kändisar och är ofta ett återkommande tema i modetidningar och styling jobb. LÄS MER