Sökning: "produkt kläder"

Visar resultat 21 - 25 av 26 uppsatser innehållade orden produkt kläder.

 1. 21. “Less is more” : En studie om hur knapphet påverkar köpbeteendet

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Damberg; Rebecca Andersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Scarcity due to supply, demand or in time is all factors that affect consumers´buying behavior. The scarcity principle describes how scarce resources appear moreattractive to the customer's eyes than unlimited does. When something is scar thecustomer often draws parallels to the quality and price, that the product will bemore expensive and better. LÄS MER

 2. 22. Att leva i symbios; kultur och kläder : Påverkan av kulturen i Mellanöstern på internationella klädföretag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Aida Tarihi; Shadan Maulani; [2010]
  Nyckelord :mellanöstern; fyra p; promotion och produkt; produkt; promotion; kotler; kultur; kultur i mellanöstern; kläder;

  Sammanfattning : More and more companies open up facilities and stores in countries all around the world. Entering a new country means a new culture, a new language, different norms and values and new people with a different way of thinking unlike what you are used to. LÄS MER

 3. 23. Nyttan med virtuella provrum : En utvärderingsstudie av virtuella provrum för online-shopping, med fokus på användbarhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Adelina Preniqi; Besa Morina; [2009]
  Nyckelord :Virtuella provrum; BrandME-I am the brand; användbarhet; god webbdesign; eTjänster.;

  Sammanfattning : Den relativt nya företeelsen BrandME – I am the brand är en eTjänst som fungerar som ett virtuellt provrum och därmed gör det möjligt att kunna prova på kläder virtuellt. Till sin hjälp har man bland annat använt sig av 3D-grafik samt databaser. LÄS MER

 4. 24. Desert Rose - Hidden Truth : Ett projekt om hur man arbetar från ett bildmanus till en färdig produkt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Monika Mikucka; [2009]
  Nyckelord :tecknad; visualisering; gestaltning; bildmanus; manga; animation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete om hur man går tillväga för att skapa ett flertal animationssekvenser baserade på bildmanus och andra viktiga faser under animationsprocessens gång, som t.ex modellering. Hela examensarbetet är baserat på ett pågående serieprojekt, Desert Rose. LÄS MER

 5. 25. It takes two to tango : En studie om hur medelstora klädföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Veronica Thelberg; Ulrika Siminski; [2008]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Internmarknadsföring; värdeskapande; medelstora klädföretag;

  Sammanfattning : Textilier är en produkt som vi alltid har varit i behov av. Kampen om toppen inom konfektionsindustrin i Sverige har under de senaste åren varit jämn. LÄS MER