Sökning: "produkt kläder"

Visar resultat 6 - 10 av 25 uppsatser innehållade orden produkt kläder.

 1. 6. Varumärkets betydelse vid köp av kläder på internet : Ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erika Brandt; Frida Dahl; [2015]
  Nyckelord :Varumärke; E-handel; Sökprocess; Motiv till köp; Upplevd risk; Varumärkets betydelse;

  Sammanfattning : E-handeln ökar ständigt och inte minst när det kommer till klädbranschen. Konsumenter värderar tillgängligheten och utbudet som internet erbjuder. Dock upplever konsumenter en större risk med att handla på internet jämfört med en fysisk butik. Det beror på att den fysiska interaktionen mellan produkt och konsument försvinner. LÄS MER

 2. 7. Environmental impact of the Swedish textile consumption : a general LCA study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Jelina Strand; [2015]
  Nyckelord :Clothes; cotton; household; life cycle assessment; nylon; polyester; Swedish consumption; textile; viscose; wool; Bomull; hemtextil; kläder; livscykelanalys; nylon svensk konsumtion; textil; polyester; viskos; ull;

  Sammanfattning : In order to reach the Swedish environmental quality objectives, the Environmental ProtectionAgency has expressed a desire that consumption must be highlighted. The difficulty of assessingthe environmental impact of consumption lays in various calculation approaches, but one way toillustrate consumption is life cycle assessment (LCA). LÄS MER

 3. 8. Att dela eller inte dela? : Vad som möjliggör respektive förhindrar produktdelningssystem

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenNationalekonomi; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenNationalekonomi

  Författare :Erik Gråd; Sonny Riis; [2014]
  Nyckelord :Product sharing systems; Collaborative consumption; Produktdelningssystem; Kollaborativ konsumtion;

  Sammanfattning : Product sharing systems is recently starting to become a more common phenomenon. Carpools exist in more than 40 Swedish towns and both Stockholm and Gothenburg have established bicycle sharing systems. Other products for which sharing systems have been established throughout Sweden are clothing and tools. LÄS MER

 4. 9. Butikskommunikation av textilier producerade i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Josefina Johansson; Märta Sigurdsson; Frida Söderström Brand; [2014]
  Nyckelord :Butikskommunikation; slow fashion; hållbart mode; hållbar marknadsföring; närproducerat; svensk textilindustri;

  Sammanfattning : Enligt undersökningar konsumeras allt mer kläder i Sverige, samtidigt som konsumenters efterfrågan på mer hållbara och miljömedvetna produkter ökar. Det är företagens uppgift att uppmärksamma konsumenten om de bättre alternativ som finns, ur ett miljöperspektiv, och det är upp till dem att tydliggöra sin position på marknaden samt göra sig mer synliga. LÄS MER

 5. 10. Starta eget företag : Garage: från idé till verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :AMANDA LJUNGSVIK; [2014]
  Nyckelord :produktutveckling; Textil produktutveckling och entreprenörskap; affärsidé; starta eget företag;

  Sammanfattning : Att genomföra en affärsidé i praktiken, det är i korthet vad denna uppsats avhandlar. Syftet är att undersöka processen med att starta upp ett mindre företag från grunden. Från vision till förverkligande. Det finns många aspekter att ta i beaktande innan man går från idé fas till verklighet. LÄS MER