Sökning: "produkt kläder"

Visar resultat 6 - 10 av 29 uppsatser innehållade orden produkt kläder.

 1. 6. Product development and design of industrial sensors

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Industridesign

  Författare :Moa Andersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IoT- technology, Internet of Things, is a fast-growing business, it means that more and more products, clothes, even people are provided with sensors that can communicate and perceive the surroundings to create a smarter community. For companies to keep up to date, it is essential to continuously provide products with better components and reduced size. LÄS MER

 2. 7. Kundanpassade produkter : En kvalitativ studie kring kundanpassning av modeprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jessica Sjöö; Jessica Bergstrand; [2016]
  Nyckelord :Kundanpassning; konsumentbeteende; mode; kläder; hållbarhet;

  Sammanfattning : Konsumenter tar allt mer plats på marknaden och har genom deras växande unika behov framkallat en förändring i modeföretagens strategier. Gårdagens massmarknad har förändrats till dagens micromarknad där kundens behov står i fokus vid framtagningen av nya produkter. LÄS MER

 3. 8. E-handelns framgång : Med köpupplevelsen i fokus för ökad lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandra Olsson; Lindén Therese; [2015]
  Nyckelord :Reverse logistic; e-commerce; efficiency; avoidance; customer service; survey; omnichannel.; Returlogistik; e-handel; effektivisering; förebyggande; kundservice; enkätundersökning; omnichannel.;

  Sammanfattning : "Ginger Rogers did everything Fred Astaire did - only going backwards"Citatet används i flera litteraturer om returlogistik, detta för att ge uttryck åt den anspråkslösa betydelse returlogistik haft inom logistikvärlden, men som idag fått allt större betydelse. Uttrycket grundar sig i det rykte Fred Astaire hade, världens främste dansare. LÄS MER

 4. 9. Rörlig bild – En spegelbild av verkligheten? En studie om hur rörlig bild kan öka förtroendet vid e-handel

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Miriam Gelotte; [2015]
  Nyckelord :Rörlig bild; E-handel; Förtroende; Video; Catwalk; Nelly; Vero moda; Exponeringsverktyg; Klädexponeringsverktyg; Moving Images; E-commerce; Trust; Reliance; Exposure tool; Walk-exposure tool;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur rörlig bild kan öka konsumentens förtroende för en produkt vid e-handel, och för att se om det eventuella ökandet av förtroende för produkter kan få fler kunder att vilja handla online. Målet med studien är att se hur påverkad användaren blir av rörlig bild när den handlar kläder på en webbplats. LÄS MER

 5. 10. Varumärkets betydelse vid köp av kläder på internet : Ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erika Brandt; Frida Dahl; [2015]
  Nyckelord :Varumärke; E-handel; Sökprocess; Motiv till köp; Upplevd risk; Varumärkets betydelse;

  Sammanfattning : E-handeln ökar ständigt och inte minst när det kommer till klädbranschen. Konsumenter värderar tillgängligheten och utbudet som internet erbjuder. Dock upplever konsumenter en större risk med att handla på internet jämfört med en fysisk butik. Det beror på att den fysiska interaktionen mellan produkt och konsument försvinner. LÄS MER