Sökning: "produktansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet produktansvar.

 1. 1. Can things be defective products? - An analysis of the Product Liability Directive applied to IoT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Johansson; [2021]
  Nyckelord :EU law; EU-rätt; IT law; IT-rätt; Internet of Things; Product Liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The number of products equipped with sensor and network capabilities has risen in recent years and continues to increase. These products, part of the Internet of Things (IoT), bring about new ways for products intended for private use to malfunction and cause personal injury and property damage. LÄS MER

 2. 2. Produktansvar och produktsäkerhet vid användandet av AI-produkter : En analys av svensk gällande rätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lovisa Lundin; [2020]
  Nyckelord :AI; smarta robotar; produktansvar; produktsäkerhet; produktsäkerhetslag;

  Sammanfattning : Den fortskridande utvecklingen av AI-produkter har medfört att så kallade smarta robotar besitter kapacitet att lära sig och fatta självständiga beslut. Dessa högteknologiska egenskaper innebär att de smarta robotarna är oförutsägbara, vilket medför risker för bland annat tredje man. LÄS MER

 3. 3. Produktansvar och produktsäkerhet vid användandet av AI-produkter : - En analys av svensk gällande rätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Lovisa Lundin; [2020]
  Nyckelord :AI; smarta robotar; produktansvar; produktsäkerhet; produktsäkerhetslag.;

  Sammanfattning : The progressive development of artificial intelligence (AI) products has led to the creation of smart robots which have the capacity to learn and make independent decisions. These high- tech smart robots are unpredictable, which entails risks for, among other things, third parties. LÄS MER

 4. 4. Ofrivillig graviditet - slarvigt eller oundvikligt? - Om tillverkare av digitala preventivmedels ansvar för ofrivilliga graviditeter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fazlic; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; produktansvar; läkemedel; preventivmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, a digital contraceptive app came to attention in Swedish media, due to claims that the app was inefficient as a contraceptive and that it had led to an increased number of unintended pregnancies. The main purpose of digital contraceptives is to prevent pregnancies by measuring safe periods during the user’s menstruation cycle. LÄS MER

 5. 5. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Gosch; [2019]
  Nyckelord :Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. LÄS MER