Sökning: "produktansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet produktansvar.

 1. 1. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Gosch; [2019]
  Nyckelord :Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. LÄS MER

 2. 2. Vårdgivaren, tillverkaren eller AI-produkten - vem bär ansvaret? - En rättsvetenskaplig undersökning om vem som bär civilrättsligt ansvar för en AI-produkts handlingar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sandra Skilberg; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; utomobligatoriska förhållanden; tillverkare; vårdgivare; ägare; ansvar; skadestånd; personskada; produktansvarslag; patientskadelag; principalansvar; robot; dator; AI-produkt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Artificial intelligence (AI) is a new phenomenon that has had a penetration effect in recent years. The fact is that AI research has been going on for decades and is expected to be used in many areas, such as, healthcare. LÄS MER

 3. 3. Produktansvarsrättsliga direktkrav : Utomobligatoriskt tillverkaransvar för produktskador som drabbar näringsidkare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Reid Lindell; [2018]
  Nyckelord :Produktansvar; utomobligatoriska direktkrav; tillverkaransvar;

  Sammanfattning : I denna uppsats tar jag mig an problemet med produktskadekrav i situationer där produktskadan har drabbat egendom som tillhör en näringsidkare, och där näringsidkaren inte står i avtalsförhållande till tillverkaren av produkten. I sådana situationer gäller inte produktansvarslagen, vilket medför att frågan måste lösas med hjälp av den praxis som växte fram innan den lagens ikraftträdande. LÄS MER

 4. 4. Det var inte jag, det var min robot! - En kartläggning av det skadeståndsrättsliga behovet av en elektronisk personlighet samt en analys av dess potentiella civilrättsliga konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Hellewig; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The past few years a new type of advanced robots have developed that possess a high degree of technical autonomy. Because of the developments in artificial intelligence they can make autonomous decisions and act independently in new environments. LÄS MER

 5. 5. Commitment inom hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Julia Vikblom; Malin Olsson; [2018]
  Nyckelord :CSR; commitment; media exposure; liberal and coordinated market economies; employment; human rights; society; product responsibility.; Hållbarhetsrapportering; commitment; medieexponering; liberal och koordinerad marknadsekonomi; anställda; mänskliga rättigheter; samhällsansvar och produktansvar.;

  Sammanfattning : Studier visar att konsumenter föredrar företag som är ansvarstagande och kan välja att bojkotta företag som inte uppvisar en god hållbarhetsrapportering. Dock visar viss forskning att för mycket rapportering om hållbarhetsarbete kan få negativa konsekvenser, exempelvis ökad skepticism hos intressenterna. LÄS MER