Sökning: "produktbaserat förmånssystem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden produktbaserat förmånssystem.

  1. 1. Intrång i patent på den andra medicinska indikationen : "Skinny labelling" och generisk substitution

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Maria Hemmingsson; [2015]
    Nyckelord :intrång; direkt intrång; medelbart intrång; patent; skinny labelling ; carve outs ; cross-label -use; swiss-type claim; läkemedelspatent; medicinska indikationer; den andra medicinska indikationen; generisk substitution; fri förskrivningsrätt; produktbaserat förmånssystem;

    Sammanfattning : När frågan om möjligheten att patentera nya användningsområden för redan kända läkemedel aktualiserades under det Europeiska patentsystemet, kunde två hinder identifieras. Dels är den aktiva substansen i sig inte ny och dessutom förbjuder patentsystemet uttryckligen patent på medicinska förfaranden för diagnostisering eller terapeutisk och kirurgisk behandling. LÄS MER