Sökning: "produktdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet produktdesign.

 1. 1. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 2. 2. Hållbara förpackningar för kosmetikprodukter – En studie om produktdesign och ekologisk hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lamis Yassine; [2020]
  Nyckelord :ekodesign; packaging; ekodesign strategics; plastic;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Design för biologisk mångfald – Hur kan man genom produktdesign gynna den grönfläckiga paddan?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Peder Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; artbevaring; grönfläckig padda; havtorn; controversy mappning;

  Sammanfattning : I detta arbete har det undersökts hur man kan arbeta med produktdesign föratt gynna den grönfläckiga paddan och den biologiska mångfalden.Projektet tog utgångspunkt i ett artbevarande projekt i Malmö där metodersom desktop research och intervjuer användes för att samla in informationkring hur man arbetar med artbevarande arbete idag samt vilka utmaningarsom fanns med att lyckas. LÄS MER

 4. 4. Strollers specifically designed for a circular economy : Why the future paradigm will pose new demands on products and how to fulfil them

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Simon Alin; Kevin Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today´s traditional linear production and consumption model fronted by cheap wear and tear products is problematic in terms of sustainability and has to make the transition to a more circular model. As evident from previous projects and pilots, simply taking the shortcut and solely changing the business model (often by leasing instead of selling the exact same products as before) is not sufficient enough in order to meet the demands that come as a consequence of the new business model. LÄS MER

 5. 5. Utopi i frukt- och gröntavdelningen. Genom spekulativ- och kritisk design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :My Malmström; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Produktdesign; Spekulativ design; Kritisk design; Utopi; Livsmedel; Beteende; Konsumtion;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett stort problem i dagens samhälle. Störst problematik liggermed de varor som färdats långt och behöver hållas fräscha. Dessa varorfinner man i butikens frukt- och gröntavdelning. LÄS MER