Sökning: "produktflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet produktflöde.

 1. 1. Dimensionering av färdigvarulager

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Gustav Ané; Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Simulation; Finished goods inventory; Inventory management; Extendsim9; Lagerhantering; Färdigvarulager; Dimensionering; Simulering; Extendsim9;

  Sammanfattning : Denna skriftiga avhandling omfattar en redogörelse kring examensarbetet dimensionering av färdigvarulager. Arbetet har genomförts på Scania DT i Södertälje inom avdelningen för transmission och axlar. LÄS MER

 2. 2. Risk and cost assessment in supply chain decision making : Developing a tool with analytical hierarchy methodology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karl Lindqvist; Karl Gladh; [2019]
  Nyckelord :Risk assessment; Cost; AHP; Product flow; Supply Chain; Decision making;

  Sammanfattning : This study aims to describe how a tool can be developed by assessing risk and cost within the supply chain of a company. By interviewing stakeholders of the chosen case company, and later analysing their answers with the help of a thematic analysis, we were able to isolate the risk criteria seen as significant. LÄS MER

 3. 3. Optimering av produktflöde genom analys av tillverkningskapacitet

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Sharmin Chowdhury; Masouda Mostafai; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes hos en produktionsverksamhet i syfte att beräkna tillverkningskapaciteten av ett produktflöde. Beräkningen av tillverkningskapaciteten görs för att se om produktionssystemet klarar av att möta den prognostiserade efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av internationell distribution : Svenska företags verksamhetsformer på avlägsna marknader

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alexander Andreas Uppfeldt Pehrsson; [2019]
  Nyckelord :International distribution; Forms of operation; Remote markets; Flows; Lead time; Cost; Environment.; Internationellt distribution; Verksamhetsformer; Avlägsna marknader; Flöden; Ledtid; Kostnad; Miljö.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur faktorer som ledtid, kostnad och miljö påverkas av valet avverksamhetsform på avlägsna marknader. Även konsekvenser på produktionsstrategi,produktflöde och ekonomiska vinster undersöks. LÄS MER

 5. 5. Leanmetoder : Hur värdeflödeskartläggning kan appliceras i tryckeribranschen för att belysa värdeskapande och ickevärdeskapande aktiviteteter för ett produktflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Viktor Luckmeier; Tommy Song; [2018]
  Nyckelord :Värdeflödeskartläggning; Lean produktion; Lean management; Nulägeskartläggning;

  Sammanfattning : Företaget som arbetet utförs hos är aktiva inom tryckeribranschen och ligger i västra götalandsregionen. Företaget grundades 1908 och finns representerade i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Koncernen har cirka 6500 anställda och de viktigaste marknaderna är Kina, Singapore, Sverige, Storbritannien, USA och Tyskland. LÄS MER