Sökning: "produktion och marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden produktion och marknadsföring.

 1. 1. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 2. 2. Är det möjligt att marknadsföra på ett hållbart sätt? : En studie om slow fashionföretags förhållningssätt till marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ella Robertsson; Jenny Nylander; [2021]
  Nyckelord :Triple bottom line TBL ; social responsibility CSR ; sustainability marketing; CSR marketing; transcendental marketing; social marketing; certificates; agenda 2030; slow and fast fashion; Triple bottom line TBL ; Social ansvar CSR ; hållbarhetsmarknadsföring; CSR-marknadsföring; relationsmarknadsföring; social marknadsföring; certifieringar; agenda 2030; slow fashion; fast fashion;

  Sammanfattning : Företag inom slow fashion arbetar mer med hållbarhet, både för konsumenterna och deras anställda. Det är stort fokus på att miljön ska bevaras medan företagen konkurrerar med fast fashionkedjor som massproducerar kläder och säljer till låga priser. LÄS MER

 3. 3. Vad kommunicerar Sveriges “mest hållbara” företag om hållbarhet? : En fallstudie om vad hållbara företag kommunicerar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Magdalena Äng; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; Cornerstone Model; Global Reporting Initiative; Market Analysis; Materiality Principle; Sustainable Marketing; Sustainability Reporting; Sustainable Brand Index; Agenda 2030; Hållbar marknadsföring; Hållbarhetsredovisning; Hörnstensmodellen; Marknadsanalys; Sustainable Brand Index; Global Reporting Initiative; Väsentlighetsanalys;

  Sammanfattning : The climate, the environment and sustainability work are in more focus than ever. With the growing interest in sustainability work, new opportunities with data, and technological progress, opportunities—but also challenges—are created. LÄS MER

 4. 4. Från Östgötaslätten till matupplevelse : En kvalitativ studie av värdekedjan mellan producent, grossist och restaurang på en lokal marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Gunnarsson Folkegård; Sebastian Olivares; [2020]
  Nyckelord :Valuechain; locally produced raw materials; local market; wholesale; added value; value-creating; producers; Värdekedja; lokalt producerade råvaror; lokal marknad; grossist; mervärde; värdeskapande; producent;

  Sammanfattning : Restaurangutläggen har ökat sedan 2010 och efterfrågan på lokalt producerad mat har ökat allt mer senaste tiden, vars syfte inte längre enbart syftar till att mätta idag. Trender har lett till att mervärden inom mat såsom kvalité, hållbarhet och ursprung efterfrågas, varpå restauranger har anpassat sig till detta för att skapa en matupplevelse. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföra känslan : En undersökning om visuell attraktion vid marknadsföring för unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Marco Ivicic; Carl Daag; [2020]
  Nyckelord :Marketing; Distribution; Recruitment film; Ventilation; Context; Emotion; Marknadsföring; Distribution; Rekryteringsfilm; Ventilation; Kontext; Känsla;

  Sammanfattning : Marknadsföringens grund är spridning av information. Upplysning sker genom distribution till riktad intressegrupp som konsumerar marknadsföringens budskap. Marknadsföringen slår igenom om åskådaren köper budskapets känsla. Upplevelse av känslan utgår ifrån innehållets kontext som tilltalar individen emotionellt. LÄS MER