Sökning: "produktionsapparat"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet produktionsapparat.

 1. 1. Batch sizing in production : A case study on batch sizing at the press lines at Volvo GTO in Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Martin Ericson; Oscar Westin; [2022]
  Nyckelord :Analytics; Bootstrapping; Lean; Lean production; Logistics; Lot sizing; Manufacturing;

  Sammanfattning : Volvo GTO is currently interested in reducing their batch sizes at the press operation in Umeå. Where a large number of different cab parts are currently produced for trucks on two different production lines that interact with each other. LÄS MER

 2. 2. "Alla killar är dumma i huvudet!" : En kritisk diskursanalys av (re)produktionen av och motståndet mot genusnormer i sjunde säsongen av Gift vid första ögonkastet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ellen Algren; Lejla Cato; [2021]
  Nyckelord :Mediestudier; kritisk diskursanalys; performativitet; Reality-TV; Gift vid första ögonkastet; genus; produktionsapparat;

  Sammanfattning : This study examines how hegemonic gender norms are reproduced and resisted in the seventh season of the Swedish reality show Gift vid första ögonkastet. Through the lens of Butler's theory of performativity, the study uses Fairclough’s critical discourse analysis to uncover the hidden ideologies in the language used in the show. LÄS MER

 3. 3. Praktiskt förändringsarbete – Fallstudie på en liten mekanisk verkstad

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Christian Möller; Johan Haraldsson; [2014]
  Nyckelord :Förändringsarbete; processkartläggning; kommunikation; Change management; Process mapping; Communication; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med förändringsarbetet är att hjälpa Varberger Sweden AB att skapa den fungerande produktionsapparat som behövs för att jobba enligt den av företaget utarbetade affärsidén med kärnkompetens och kundanpassning. Arbetet kommer att beskriva det använda arbetssättet, dvs. LÄS MER

 4. 4. Klovlidelsers betydning, forebyggelse og behandling i malkekvaegsbesaetninger

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Henriette Schmidt Hansen; [2004]
  Nyckelord :mjölkkor; hovar; hovsjukdomar;

  Sammanfattning : The dairy cow needs an optimal environment and a good status of health to deliver what we expect from it in today's intensive farming. An arising problem is hoof disorders which over the last few decades has become a more and more increasing problem that every year costs dairy farmers millions of kroner. LÄS MER

 5. 5. Logistik och kostnadessekvenser vid eventuell implementering av lagerflytt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Magnus Bergstedt; Joakim Andersson; [1998]
  Nyckelord :lagerflytt; konsekvensanalys; Tetra Pak; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar förändringar och konsekvenser vid eliminering av ett färdigvarulager vilket idag är placerat hos Tetra Pak. De utredningar som gjorts i rapporten ingår i ett projekt vilket drivs parallellt med vårt examensarbete. LÄS MER