Sökning: "produktionseffektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet produktionseffektivisering.

 1. 1. Standardiserade produktionsmetoder : Ett lämpligt verktyg för erfarenhetsåterföring och produktionseffektivisering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Martin Oskarsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsberedningar; Erfarenhetsåterföring; Förbättringsarbete; Slöseri; Standardiserade produktionsmetoder.;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to increase Skanska Sweden's profitability on their construction sites by reducing the occurring waste. The thesis will examine if utilization of an already existing tool on Skanska Sweden’s intranet ”Standardiserade produktionsmetoder” [SPM] would help. LÄS MER

 2. 2. Produktionseffektivisering med hjälp av flödessimulering och förbättringsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Andersson; David Andersson; [2018]
  Nyckelord :efficiency; simulation; improvement work; lean; waste; Gench Genbutsu; standardized work; time study; ergonomic; production; effektivisering; simulering; förbättringsarbete; lean; slöseri; Genchi Genbutsu; standardiserat arbetssätt; tidsstudie; ergonomi; produktion;

  Sammanfattning : AB Furhoffs Rostfria is a company with its base in Skövde. They are specialists in the manufacturing of stainless-steel parts, such as plumbing products, floor wells and sinks. In addition to manufacturing their own products, the company also has a subcontract to manufacture other companies’ products. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av badrumsproduktion i en industrialiserad bostadsfabrik : En jämförelse och rekommendation av Lean-effektivisering och inköp av prefabricerade badrumsgolv- och moduler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Robert Kuna; David Bidros; [2018]
  Nyckelord :Lean production; frequency study; prefabricated bathroom floors; prefabricated bathroom modules; production efficiency; resource efficiency; flow efficiency; Lean production; frekvensstudie; förtillverkade badrumsgolv; förtillverkade badrumsmoduler; produktionseffektivisering; resurseffektivitet; flödeseffektivitet.;

  Sammanfattning : Syfte: Att mäta och kartlägga produktionen i en industrialiserad bostadsfabrik samt mäta effektiviteten av dess badrumstillverkning. Den erhållna informationen används vidare som grund för effektiviseringsförslag presenterade för fabriksledningen. LÄS MER

 4. 4. Processoptimering genom ställtidsreducering med leanverktyg

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Meron Negash; Younes Jebari; [2018]
  Nyckelord :Process Optimization; SMED; Standby Reduction; LEAN; Production Enhancement; CIP; 5S; Kotter s eight‐step model; Manufacturing Enhancement; Processoptimering; SMED; ställtidsreducering; LEAN; produktionseffektivisering; CIP; 5S; Kotters åttastegsmodell; tillverkningseffektivisering;

  Sammanfattning : Hos Coca‐Cola European Partners är efterfrågan hög på varierande produkter, vilket göratt flödet består av flera omställningar från att producera en viss produkt till en annan.För att säkerhetsställa att produktionseffektiviteten är hög, bör tiden på momenten somej är värdeadderande minimeras. LÄS MER

 5. 5. Produktionseffektivisering i prefabriceringsindustrin : – En fallstudie på Finja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Axel Juliusson; Viktor Hultgren; Amar Sabic; [2017]
  Nyckelord :LEAN; PDCA; 5S; Visuell styrning; Daglig styrning; Slöseri; Kaizen; Värdeflödesanalys; Spaghettidiagram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen kring hur produktionen utav betongväggar i prefabriceringsbranschen kan effektiviseras. Genom insamlande av teori, framförallt inom LEAN, och empiriskt material har information kunnat analyseras och förbättringsförslag inom ramen för förbättringsarbete, 5S och visuell styrning har belysts. LÄS MER