Sökning: "produktionsförbättring"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet produktionsförbättring.

 1. 1. Utvecklingsplan, ett visuellt verktyg för produktionsförbättring till centralväxel-linan på Scania CV AB i Södertälje

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Daniel Suilea; Georgios Mousiadis; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Produktionsutveckling av bastuaggregatsavdelning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sam Bäckman; Kristoffer Lindqvist; [2013]
  Nyckelord :Produktionsförbättring; produktionsutveckling;

  Sammanfattning : To invent an optimized product is a complicated process. This process is only half of the work. It is equally important to develop a production system that can produce the product in an  efficient and ergonomic way.After several evaluations of conceptual and detailed drawings a final idea has come to light. LÄS MER

 3. 3. BIM i planeringsarbetet : Effective planning by using BIM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Anna Lindén; Peter Dehlin; [2012]
  Nyckelord :BIM; 4D-model; Navisworks; AIM; Planning; Visualization; Production Improvement; BIM; 4D-modell; Navisworks; AIM; Planering; Visualisering; Produktionsförbättring;

  Sammanfattning : AbstractThe importance of good construction planning affects the final costs of the production and the timing of the project. Planning for building projects has been studied with the aim of identifying how three week planning appears in the construction industry today. LÄS MER

 4. 4. Analys och produktionsförbättring på monteringslinan Vensafe

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Pontus Ringström; Adam Landegren Hagen; [2010]
  Nyckelord :Produktion; Lean;

  Sammanfattning : This study is preformed at Westbaltic Components placed in Töcksfors Sweden. Themain target in this study is to make one of the company’s assembly lines better andmore effective. The assembly line constructs vending machines for different stores allover Europe. LÄS MER

 5. 5. Produktionsförbättring av märk/packmaskin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Jan Hedenström; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER