Sökning: "produktionsflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet produktionsflöde.

 1. 1. Design and conceptual implementation of an improved pre-batch polymer handling process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Fredrik Olsson; Linus Christensson; [2021]
  Nyckelord :Lean; Production Improvement; Polymer Handling Process; Prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a collaborative project between the division of Production and Materials Engineering and Trelleborg AB. The aim of the thesis is to analyse the current pre-batch polymer handling process, assess the current process from a Lean perspective, and provide a new handling process which is more effective in terms of capacity, operator time, forklift transportation and traceability. LÄS MER

 2. 2. Flödeseffektivisering och systematisk effektivisering av fabrikslayout vid lokalbyte för Permanova Lasersystem AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Oscar Palmblad; [2021]
  Nyckelord :Value steam mapping; Simplified systimatic layout planning; LEAN; business development; Värdeflödesanalys; Förenklad systematisk lokalplanläggning; verksamhetsutveckling; LEAN;

  Sammanfattning : Marknaden för industriella lasersystem förväntas att växa i framtiden, vilket leder till att producenter utav dessa system måste förbereda sig för att möta marknadens krav. Ett av dessa företag är Permanova Lasersystem AB som arbetar med att ta fram lasersystem, legotillverkning och optik för kunder. LÄS MER

 3. 3. Nulägesanalys av informations- och produktionsflöde : En fallstudie på Habo Plast med förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Sofie Johnsson; Clara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Nulägesanalys; Produktionsflöde; flödesschema; förbättringsarbete; flödeseffektivitet; flaskhalsar;

  Sammanfattning :  This report is based on an analysis of the current situation which have been made in Habo Plast’s production and is primarily based on collected data of qualitative character. The company lacked a detailed analysis of how the work in their production proceeds. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av ett produktionsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Malin Jaginder; Alexandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Production flow; Capacity; Lean waste; Improvement work; Produktionsflöde; Kapacitet; Leanslöseri; Förbättringsarbete;

  Sammanfattning : NOTE AB är ett elektronik- och komponentföretag som tillverkar produkter till verkstäder, medicinsktekniska företag, försvaret och kommunikationselektronik företag. Examensarbetet genomfördes på deras enhet i Torsby som specialiserar sig på prototypframtagning och tillverkning av produkter som används i tuffa miljöer. LÄS MER

 5. 5. Analys av produktflöde : En fallstudie av en nyckelprocess på ett tillverkande industriföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Natalie Nyström; Sebastian Croce; [2021]
  Nyckelord :Lean Production; Workshop; Standardized work; Continuous improvements; Lean Production; Workshop; Standardiserat arbetssätt; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Tillverkande företag kan stöta på hinder inom produktionsflödet. Dessa kan bero på kommunikationsbrister, problem med produktionsplaneringen eller någon annan typ av ledning, samt problem som uppstår på grund av varierande kapacitet i olika operationer inom företagets flöde. LÄS MER