Sökning: "produktionskapacitet"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet produktionskapacitet.

 1. 1. "Hallå, vi här då! Kom hit och hjälp oss!" : En sociologisk studie om produktionsanställdas upplevelse av jämställdhet inom tung industri

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emilia Moritz; [2019]
  Nyckelord :Gender; equality; industry; steel industry; workplace culture; Jämställdhet; genus; industri; stålindustri; arbetsplatskultur;

  Sammanfattning : Denna studie har med ett sociologiskt perspektiv ämnat undersöka hur upplevelsen av jämställdhet ser ut bland produktionsanställda inom den starkt mansdominerade stålindustrin. Det studerade företaget är SSAB som är ett svensk-finskt stålföretag vilka är specialiserade på utveckling och tillverkning av höghållfasta stål. LÄS MER

 2. 2. Resurseffektivisering för ökad lönsamhet inom tryck & förpackning

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Duy Nguyen; Le Shu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att vara väl förberedd för den konkurrenskraftiga marknaden inom den kommersiella tryckindustrin måste dagens företag styra upp sina verksamheter mot att bli resurseffektivare och öka lönsamhet för produktionen. Det är känt att den nuvarande marknaden kräver allt större produktionskapacitet men kunden är villig att betala mindre för produkterna. LÄS MER

 3. 3. Kapacitetsoptimering genom standardiserat arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Julia Karlsson Bäcklund; Tina Fjällström; [2019]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; kapacitetsoptimering; DMAIC; produktionskapacitet; cykeltid; takttid; arbetsmoment; arbetssätt; slöseri; monteringslinje; reducering; variation; pilottest; efterfråga; konkurrenskraft; Lean.;

  Sammanfattning : För att möta en ökande efterfråga och samtidigt bibehålla konkurrenskraft krävs många gånger en optimering av produktionskapaciteten. Det påstås att det kan uppnås genom implementering eller utveckling av standardiserat arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Responsible paper sourcing in a global matrix organised retail company

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Annie Sandgren; [2019]
  Nyckelord :CSR; paper industry; reputational risk; supply network; traceability; försörjningsnätverk; pappersindustrin; spårbarhet;

  Sammanfattning : Pressure from regulation as well as customer demand on responsibly sourced and produced goods and services is greater than ever. IKEA is considered a bench mark company as regards CSR in global supply chains and now a system needs to be put in place to also secure responsible paper sourcing. LÄS MER

 5. 5. Modellering och optimering av TMP:s kristallisator

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sarah Danielsson; [2018]
  Nyckelord :crystallization; kristallisation; modellering; scilab; chemical engineering; kemiteknik; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work was to create a model describing the crystallization process of sodium formate and to calibrate this model to real process data. Sodium formate is a by-product formed during the production of Trimethylolpropane (TMP). LÄS MER