Sökning: "produktionskostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet produktionskostnad.

 1. 1. Tripod : Landningsställ för leveransdrönare

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PATRIK MARUSIK; KARL BOLINDER; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aerit var en startup på KTH som hade en vision om att leverera mat från restauranger till kunder i Sverige med hjälp av drönare, självkörande flygfarkoster. Deras drönare var under utveckling men företaget hade en idé om hur leveransen skulle gå till. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk jämförelse av prefabricerad betong och korslimmat trä-Totalkostnad av materialen i stommarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Berglund; [2021]
  Nyckelord :Concrete; Timber Prefabricated concrete; Cross Laminated timber; Dimensioning; Loads; Steelpillar; CLT; Cost comparison; Hand calculations; Calculatis; Bidcon 3; Betong; Trä; Prefabricerad betong; Korslimmat trä; Dimensionering; Laster; Stålpelare; Kl-trä; Kostnadsjämförelse; Handberäkningar; Calculatis; Bidcon;

  Sammanfattning : Byggbranschen i sverige har ett mål att till 2045 uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser. I dagsläget såbyggs det vid större byggnationer mestadels med betongstomme, vilket har en hög koldioxidutsläpp vidnyproduktion. LÄS MER

 3. 3. Module-based pricing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Byström; [2021]
  Nyckelord :Modularization; Configurability; Module-based Pricing; Pricing Strategy; Value-based Pricing; Modularisering; Konfigurerbarhet; Modulbaserad prissättning; Prissättningsstrategi; Värdebaserad prissättning;

  Sammanfattning : Modularity has the possibility to fulfil a wide range of customer requirements by using relatively few input components. The benefits of modularization from an engineering perspective have been confirmed repeatedly by multiple researchers, but less attention has been drawn to the question of how to effectively price the large number of variants of top-level configurations. LÄS MER

 4. 4. Investment alternatives and operational changes in the production of perforating punches

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Daniel Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :investment analysis; production management; production optimization; production optimisation; operations management; perforating punch; análisis de inversión; gestión de producción; optimización de producción; gestión operacional; boquilla de perforar; investeringsanalys; produktionsoptimering; hålpipa; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report identifies and investigates possible investment alternatives and operational improvements to the production of perforating punches. The analysis is conducted for a leading Swedish manufacturer in the industry. First, an analysis of the company and its customers is performed, followed by a study of the current production capabilities. LÄS MER

 5. 5. Techno-economic assessment for optimised renewable jet fuel production in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jenny Trinh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aviation industry contributes to more than 2% of global human-inducedCO2-emissions, and it is expected to increase to 3% by 2050 as demand for aviation grows. As the industry is still dependent on conventional jet fuel (CJF), one of the key elements to help decarbonise the industry is to transition to renewable jet fuel (RJF). LÄS MER