Sökning: "produktionslogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet produktionslogistik.

 1. 1. Effektivisering av emballagehantering hos ett producerande företag : med fokus på flöde och bemanning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nazenin Ali; Angelica Vaxhed; [2018]
  Nyckelord :Emballagehantering; Produktionslogistik; Processflödesanalys; LEAN;

  Sammanfattning : Studien går ut på att effektivisera emballagehanteringen hos ett producerande företag inom fordonsindustrin. Områdena som studien fokuserar på är flödet och bemanningen gällandehantering för ett viss typ av emballage. Examensarbetet är ett samarbete med Volvo Personvagnar AB. LÄS MER

 2. 2. ”För det är inte alltid chefen som har rätt” - En studie om kultur, organisationskultur och ledarskap i ett svenskt företag med japanska ägare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Bringemark; [2016-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kultur, organisationskultur och ledarskap uppfattasefter att ett svenskt företag övergått i utländsk ägo. Syftet är vidare att göra en uppföljning aven studie som genomfördes inom samma företag sju år efter uppköpet samt beskriva hur detser ut idag. LÄS MER

 3. 3. Simulation of the slab cutting system at SSAB Oxelösund AB – Streamlining the product flow of the rolling mill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Victor Hjort; Anton Jonasson; [2016]
  Nyckelord :simulering; diskret simulering; stålproduktion; SSAB; effektivisering; ämneskap-system; Lean Production; flaskhalsanalys; produktionslogistik;

  Sammanfattning : Organisationer som tillämpar Lean Production kan använda sig av kraftfulla metoder för att effektivisera sitt produktflöde och minska slöseri genom att kartlägga var den svagaste länken är i produktionen. SSAB Oxelösund AB ska implementera ett uppdrag, PV3000, som baseras på ett Lean-orienterat tankesätt med målet att minska både lagernivåerna och genomloppstiderna i valsverket. LÄS MER

 4. 4. Capacity assessment of a production system using simulation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Henrik Håkansson; Niklas Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :Diskret händelsestyrd simulering; Simulering; Kapacitetsutredning; Kapacitet; Produktionslina; Produktionslogistik;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att ge Ostspecialisten en tydligare bild av vilken kapacitet företaget besitter på en av sina produktionslinor samt över eventuella kapacitetsökningar som krävs i framtiden då potentiellt en ny kund ska tillkomma. Som metod för att genomföra kapacitetsutredningen har simulering valts då det ansågs vara lämpligt främst på grund av de variationer som produktionssystemet innehåller. LÄS MER

 5. 5. Logistics flow mapping of a new workshop layout at Saab in connection with the installation of a new machine

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Anton Brandt; Christian Yngvesson; [2015]
  Nyckelord :Logistik; produktionslogistik; funktionell verkstad; kartläggning; verkstadslayout; materialflöde; logistikflöde; materialhantering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kartlägger en verkstadsavdelning på Saab i Linköping där det i framtiden ska komma att ske en del förändringar kring verkstadslayouten på grund av att en ny maskin ska installeras. Kartläggningen görs dels för att belysa material- och verktygsflöden i verkstaden och undersöka hur dessa påverkas den framtida layoutförändringen. LÄS MER