Sökning: "produktionsmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet produktionsmetod.

 1. 1. Spill- och avfallshantering : Hantering på byggarbetsplatser för nybyggnation av bostäder och kontor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Petra Cavic; Belinda Bergman; [2019]
  Nyckelord :avfallshantering; avfallssortering; byggavfall; byggmaterial; fraktioner; materialspill; materialåtervinning; nybyggnation; produktionsmetod;

  Sammanfattning : The purpose of this degree work was to compare and investigate what kind of waste that is produced on construction sites of two different types of buildings. The investigation was made to see if there were any differences between the two and how improvements with their waste management could be made. LÄS MER

 2. 2. Airwasher : Luftrening med hjälp av växter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Oscar Bendrik; [2018]
  Nyckelord :Luftrening; luftfuktare; luftrenare;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet omfattar en designprocess innehållande, litteraturstudier, intervjuer, observationer, marknadsundersökning, idégenerering, fokusgrupp, utvärdering och kommunikation. Syftet var att vidareutveckla en luftrenare/luftfuktare kallad Airwasher för företaget Växt och Miljödesign. LÄS MER

 3. 3. Platsgjuten eller prefabricerad plattrambro : En jämförande livscykel- och livscykelkostnadsanalys

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Trixie Swahn; Adam Rashem; [2018]
  Nyckelord :Concrete bridge; flat frame bridge; life cycle cost; life cycle analysis; carbon dioxide emissions; optimization; energy consumption; climate impact; Betongbro; plattrambro; livscykelkostnad; livscykelanalys; koldioxidutsläpp; optimering; energiåtgång; effektivisering; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Plattrambron är Sveriges vanligaste typ av bro och utgör nästan hälften av Sveriges brobestånd. I den här studien har det utförts en jämförelse mellan två produktionssätt för plattrambroar utifrån ett livscykelperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Restaurangers förhållningssätt till hållbar matkonsumtion : En studie av restauranger på KTH campus med tonvikt på animaliska livsmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Elin Axelsson; Mikaela Jennerot; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens livsmedelproduktion står för uppemot 30 % av världens totala växthusgasutsläpp. Den grad av klimatpåfrestning ett livsmedel har beror på olika faktorer som t ex produktionsmetod och transport, där tidigare forskning visat på att animaliska produkter är de livsmedel som har störst klimatavtryck. LÄS MER

 5. 5. WB04048N:R01 : Männsika - Maskin - Material

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Emmeli Rolleberg; [2017]
  Nyckelord :Stegmaskin; konsthantverk; keramik;

  Sammanfattning : Maskinen snurrar med 300 varv per minut. Jag applicerar tryck, leran formas och färgerna blandas. Jag har formgivit, men tillsammans har vi tillverkat, en servis i infärgad lermassa. Genom en produktionsmetod där maskinen blir medskapare serieproducerar vi unikhet. LÄS MER