Sökning: "produktionsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet produktionsmetoder.

 1. 1. Effektiva offentliga upphandlingar för ökad industrialisering inom anläggningsbranschen : En fallstudie på Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tommy Aderot; [2018]
  Nyckelord :offentlig upphandling; industrialisering; industriellt byggande; industriell produktion innovation;

  Sammanfattning : I Sverige står de offentliga upphandlingarna för cirka 625 miljarder kronor per år. För att styra de offentliga upphandlingarna mot politiska mål har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi som bland annat beskriver hur offentliga upphandlingar kan främja innovation och alternativa lösningar för att öka produktiviteten. LÄS MER

 2. 2. An overview on the environmental impacts of synthetic leather made of hemp fiber with preliminary lifecycle assessment

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martina Hultkrantz; [2018]
  Nyckelord :preliminary lca; life cycle assessment; hemp; hemp leather; leather; bovine leather; animal industry; sustainable development; cannabis; sativa; industrial hemp; lca; vegan; synthetic leather; imitation leather; environmental; preliminär lca; livscykelanalys; hampa; hampläder; läder; nötskinn; djurindustri; hållbar utveckling; cannabis; sativa; industrihampa; lca; vegan; syntetiskt läder; imitationsläder; miljö;

  Sammanfattning : This report covers a preliminary life cycle assessment (LCA) on imitation leather made from hemp fiber (hemp leather) and a comparison to bovine leather, to examine whether hemp leather is an environmentally sustainable alternative. The bovine leather industry is responsible for heavy chemical use and emissions, detrimental effects to the environment as well as to human health. LÄS MER

 3. 3. Platsgjuten eller prefabricerad plattrambro : En jämförande livscykel- och livscykelkostnadsanalys

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Trixie Swahn; Adam Rashem; [2018]
  Nyckelord :Concrete bridge; flat frame bridge; life cycle cost; life cycle analysis; carbon dioxide emissions; optimization; energy consumption; climate impact; Betongbro; plattrambro; livscykelkostnad; livscykelanalys; koldioxidutsläpp; optimering; energiåtgång; effektivisering; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Plattrambron är Sveriges vanligaste typ av bro och utgör nästan hälften av Sveriges brobestånd. I den här studien har det utförts en jämförelse mellan två produktionssätt för plattrambroar utifrån ett livscykelperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av mognadsmodellen för ständiga förbättringar på operatörsnivå i tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Karlsson; Annelie Persson; [2017]
  Nyckelord :ständiga förbättringar; mognadsgrad; utvärdering; tillverkning;

  Sammanfattning : Att arbeta med ständiga förbättringar (SF) är en del av många tillverkande företags ledningssystem, men tyvärr är det inte ovanligt att företagen upplever ett gap mellan önskade resultat och det som faktiskt sker. Om anledningarna till detta gap kunde synliggöras skulle insatserna för att vidareutveckla förbättringsarbetet bli lättare att rikta. LÄS MER

 5. 5. Lost in translation : a case study of three Swedish food processing firms on export

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Malin Svedberg; [2016]
  Nyckelord :asymmetric information; credence attributes; communication; export; internationalization; psychic distance;

  Sammanfattning : In 1995 when Sweden entered the European Union (EU) conditions in the market changed. Swedish food export has increased since then but the share of total production exported is lower within the food industry compared to other production industries in Sweden (Livsmedelsföretagen, 2015). LÄS MER