Sökning: "produktionsmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet produktionsmodeller.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. Portfolio balancing strategy for the integration of renewable energy sources to the day ahead market

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Nicolas Dupin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : New methods of government support and marketing of renewable production push the renewable energy sources (RES) to be more integrated to the wholesale day-ahead market. In this way, predictive models of production for solar and wind power have been developed to manage the resulting balancing costs. LÄS MER

 3. 3. The effect of production system on carcass and meat quality in lambs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Stenberg; [2017]
  Nyckelord :intact male lamb; production system; pH; temperature; lactate;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate effects of different production models in Swedish lamb production on live weight gain (LWG), carcass quality and meat quality. The experiment included four typical production models for weaned male lambs in Sweden; indoor feeding (group 1), grazing on cultivated pasture (meadow fescue (Festuca pratensis Huds. LÄS MER

 4. 4. Vind- och snöskador på beståndsnivå hos contortatall jämfört inhemska trädslag : contortans framtida produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Måns Näsman; Tobias Österberg; [2015]
  Nyckelord :beståndsskada; contorta; inhemska trädslag; exoter; risk;

  Sammanfattning : Skador relaterade till vind och snö orsakar årligen kostnader för det svenska skogsbruket på ca 500 miljoner SEK. Destruktiva vindar uppträder slumpmässigt och är svåra att förutspå medan risken för snöskador är lättare att prognosticera utifrån ståndorten. LÄS MER

 5. 5. Application of digital environments for learning factories: digital learning factories, review and discussion

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Azadeh Haghighi; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Learning factory is a modern key approach toward educating future production engineers. Learning factories (as physical production facilities) aim to provide a holistic view of the product life cycle through the different stages of supply chain for their learners and enable them to put their theoretical production background into practice and optimize the processes. LÄS MER