Sökning: "produktionsskedet"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet produktionsskedet.

 1. 1. Klimatkalkyl för flerbostadshus : Klimatbelastande poster i tidigt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mathilda Norman; [2019]
  Nyckelord :Carbon footprint calculation; CO2 equivalent; Greenhouse gas; Klimatkalkyl; Koldioxidekvivalenter; växthusgaser;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett faktum. Den förstärkta växthuseffekten hotar att förinta både djur och naturliv om inte åtgärder vidtas. I Parisavtalet fastslås att det centrala målet är att hålla den globala uppvärmningen under två grader men med en strävan att inte gå över en och en halv grad. LÄS MER

 2. 2. Gröna Byggnader : En redogörelse av miljöcertifieringar och miljömärkningar för byggnader på den svenska bostadsmarknaden med fokus på byggaktörers lönsamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Lindstrand; Astrid Ålander; [2019]
  Nyckelord :Green buildings; Environmental certifications; Sustainability; Gröna byggnader; Miljöcertifieringar; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på gröna byggnader på bostadsmarknaden, samt vad miljöcertifiering och miljömärkning av byggnader innebär. Hur stor är egentligen vetskapen om miljöcertifieringar och miljömärkningar hos kunder på marknaden för bostäder? Det är en intressant fråga som är återkommande i denna uppsats. LÄS MER

 3. 3. Hur valet av stommaterial påverkar en enplans hallbyggnad med lagerverksamhet : - En parameterstudie avseende en stål- och en träkonstruktion

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Andreas Sandin Landberg; [2019]
  Nyckelord :KL-wood; wooden frame; hallbuilding; climate impact; lifecyclecost; KL-trä; trästomme; hallbyggnad; klimatpåverkan; livscykelkostnad;

  Sammanfattning : De senaste siffrorna från Boverkets klimatindikatorer visade att byggbranschen, år 2016, stod för ett utsläpp av 21 Mton CO2e (koldioxidekvivalenter). Det motsvarade 18 % av de totala nationella utsläppen. LÄS MER

 4. 4. Målstyrning under produktionsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Arvid Widén; [2019]
  Nyckelord :Målstyrning; målkort; byggproduktion; implementering; visualisering; kommunikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utvärdera hur arbetet med målstyrning kan förbättras under produktionsskedet i byggbranschen. Studien har gjorts som en kvalitativ fallstudie baserat på tre byggprojekt i ett av Sveriges största byggföretag. LÄS MER

 5. 5. Implementering av Svanenmärkning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Saliba Zakaria; Ali Chahine; [2018]
  Nyckelord :Miljömärkning; Svanen; Kriteriedokument; Portalen; Åke Sundvall Byggnads AB; Sicklingen; Studentbostäder; Flerbostadshus; Nordisk Miljömärkning; Generation 3;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan är ingen hemlighet. Enligt en undersökning som baserats på flertalet miljöindikatorer från Boverket motsvarade det årliga utsläppet av växthusgaser i genomsnitt 13 miljoner ton under perioden 2008–2011 Det och mycket annat har gjort att stora aktörer inom byggbranschen, däribland Veidekke och Skanska valt att ansluta sig till miljöcertifieringssystem som en medveten satsning för en mer skonsam miljö. LÄS MER