Sökning: "produktionsstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet produktionsstopp.

 1. 1. Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Torun Varg; Erica Oberholtzer; [2020]
  Nyckelord :Fire hazards; fire; cables; FDS; Vattenfall; hydropower plants; transformers; Brandrisker; brand; kablar; FDS; Vattenfall; vattenkraftverk; transformatorer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. LÄS MER

 2. 2. Kaffepaus : Analys av stopporsaker på paketeringslina hos Arvid Nordquist HAB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mimmi Isacson; Caroline Jonviken; [2019]
  Nyckelord :Downtime; short stoppages; micro stops; production; Driftstopp; produktionsstopp; mikrostopp; produktion;

  Sammanfattning : Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS Production, har det uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland är hög. LÄS MER

 3. 3. Volvo Cars Torslanda, Produktionsutveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mustafa Hashim; Wan Essa; [2019]
  Nyckelord :Produktionslayout; Värderingsschema; Produktflöde; Pughs-matris;

  Sammanfattning : I dagsläget producerar Pressverket, Volvo Cars Torslanda chassidelar i plåt till flertal olika bilmodeller i en produktionslinje med benämningen linje 54. Volvo Cars är ett säkert och framtidstänkande företag som arbetar ständigt för att upptäcka och eliminera problem i ett tidigt skede. LÄS MER

 4. 4. Reducering av lagerkostnader utifrån en arbetsmodell för tillverkningsindustrier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Johan Grönberg; Arwid Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Lagerkostnad; Kapitalbindning; Säkerhetslagerdimensionering; Värdeflödesanalys; Spagettidiagram; Artikeldifferentiering; Materialflöde; arbetsmodell;

  Sammanfattning : Det förekommer idag att företag har ett överflöd av bundet kapital, oftast med anledning för att säkerställa att material ska finnas i lager för att undvika produktionsstopp. Målet med fallstudien är att konstruera en arbetsmodell som reducerar lagerkostnader. LÄS MER

 5. 5. Hur mycket står risskotare stilla på grund av kommunikationsproblem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Anton Andersson; Adrian Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Residue Forwarders; Communication Problems; Production Stop and Forest residue; Risskotare; Kommunikationsproblem; Produktionsstopp och GROT;

  Sammanfattning : The communicative interaction between contractor and subcontractor of residue forwarder plays a crucial role in the efficiency of handling forest residue. Since that type of work is at the end of the harvesting process, it may be that it is not as prioritized as the previous harvesting measures. LÄS MER