Sökning: "produktionsstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet produktionsstopp.

 1. 1. Kaffepaus : Analys av stopporsaker på paketeringslina hos Arvid Nordquist HAB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mimmi Isacson; Caroline Jonviken; [2019]
  Nyckelord :Downtime; short stoppages; micro stops; production; Driftstopp; produktionsstopp; mikrostopp; produktion;

  Sammanfattning : Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS Production, har det uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland är hög. LÄS MER

 2. 2. Reducering av lagerkostnader utifrån en arbetsmodell för tillverkningsindustrier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Johan Grönberg; Arwid Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Lagerkostnad; Kapitalbindning; Säkerhetslagerdimensionering; Värdeflödesanalys; Spagettidiagram; Artikeldifferentiering; Materialflöde; arbetsmodell;

  Sammanfattning : Det förekommer idag att företag har ett överflöd av bundet kapital, oftast med anledning för att säkerställa att material ska finnas i lager för att undvika produktionsstopp. Målet med fallstudien är att konstruera en arbetsmodell som reducerar lagerkostnader. LÄS MER

 3. 3. Hur mycket står risskotare stilla på grund av kommunikationsproblem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Anton Andersson; Adrian Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Residue Forwarders; Communication Problems; Production Stop and Forest residue; Risskotare; Kommunikationsproblem; Produktionsstopp och GROT;

  Sammanfattning : The communicative interaction between contractor and subcontractor of residue forwarder plays a crucial role in the efficiency of handling forest residue. Since that type of work is at the end of the harvesting process, it may be that it is not as prioritized as the previous harvesting measures. LÄS MER

 4. 4. Produktionsflödesanalys : Förstudie av nya produktionsflöden för golvprodukter

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Joel Svensson; Gabriel Ideström; [2019]
  Nyckelord :Lean production; forklift traffic; value stream mapping; production increase; floor products; Lean produktion; trucktrafik; värdeflödesanalys; produktionsökning; golvprodukter;

  Sammanfattning : Examensarbetet genomfördes i samarbete med Tarkett AB i Ronneby med syfte att konstruera ett nytt produktionsflöde vilket ska minska stopp i flödet samt nå en produktionsökning på 15%. Det nya flödet ska sedan planeras i den givna hallen. LÄS MER

 5. 5. "Just-in-sequence": Uppföljning och planering för förbättring av sekvensleveranser : En fallstudie vid Scania Ferruform AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pernilla Olsson; [2018]
  Nyckelord :Just-in-sequence; sequence; sequence correctness; follow-up; planning; Just-in-sequence; sekvens; sekvensriktighet; uppföljning; planering;

  Sammanfattning : En stor del av fordonsindustrin tillverkar mot order och använder sig av modulsystem för att effektivt kunna anpassa produkterna efter varierande kundbehov. Ett ökat antal varianter av moduler har bidragit till utvecklingen av just-in-sequence (JIS), ett koncept som har vidareutvecklats från just-in-time och ställer krav på att leveranser sker vid rätt tidpunkt, i rätt mängd, av rätt kvalitet och dessutom i en förbestämd sekvens. LÄS MER