Sökning: "produktionsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet produktionsstrategier.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 2. 2. Hantering av orderspecifika komponenter : En fallstudie utförd vid ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jonas Carrevik; Jonatan Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Value stream mapping; wastes; customer order driven production; production strategy; Värdeflödesanalys; slöseri; kundorderstyrning; produktionsstrategi;

  Sammanfattning : Purpose– The purpose with the study is to with help of value stream mapping identify problem areas and wastes connected to the handling of order specific components. To be able to answer the purpose the following two research questions was formulated. LÄS MER

 3. 3. Industri 4.0 - Hållbar produktion med ekonomisk tillväxt och förbättrade arbetsförhållanden : En fallstudie kring hållbara aspekter för nästkommande produktionsstrategier

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :SIMON LUNDQVIST; OLIVER MAZOYER; [2018]
  Nyckelord :Industry 4.0; smart factory; smart manufacturing; sustainability; sustainableproduction; economic sustainability; social sustainability; productivity; economic growth; work conditions; Industri 4.0; smart fabrik; smart tillverkning; hållbarhet; hållbar produktion; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; produktivitet; ekonomisk tillväxt; arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Med tiden och utvecklingen av ny teknik skapas förutsättningar för nya industriella revolutioner vilka historiskt har förändrat produktionsindustrin radikalt. Industri 4.0 är vägen till nästa paradigmskifte och ska med implementering av smart teknik möjliggöra en mer flexibel och effektiv produktion. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från ekologisk nötköttsproduktion : en fallstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Brita Nilsson; [2017]
  Nyckelord :klimatpåverkan; nötköttsproduktion med dikor; ekologisk;

  Sammanfattning : Climate change is a great challenge in which beef production has a part, mainly due to greenhouse gases emitted from the feed production, digestion, and manure management. However, there is a large variation within the beef production when calculating the emission intensity. LÄS MER

 5. 5. Resurseffektiv produktion : Vilka produktionsstrategier är lämpliga för att möjliggöra resurseffektiv yoghurtproduktion?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Andrea Grimmeiss; Angelika Brodka Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I syfte att besvara frågeställningen ”Vilka produktionsstrategier är lämpliga för att möjliggöra resurseffektiv yoghurtproduktion?” gjordes först en litteraturstudie om tre valda, allmänna produktionsstrategier, samt en fallstudie på ett mejeriföretag för att identifiera vilka strategier som används i praktiken och deras lämplighetsgrad. Fokus lades på ekonomiskt, miljömässigt- och socialt perspektiv. LÄS MER