Sökning: "produktionsstrukturer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet produktionsstrukturer.

 1. 1. Managing misalignments in complex production flows : A way to integrate shared interfaces by adjusting infrastructural decision areas

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Josephine Are; Robin Bhola; [2015]
  Nyckelord :manufacturing strategy; decision areas; product profiling; complex production systems;

  Sammanfattning : Acceleration of technological development has resulted in increased customer requirements. Momentarily customer demand fluctuates that creates uncertainties, which puts pressure on manufacturing companies to respond and incorporate this into the manufacturing strategy to stay competitive. LÄS MER

 2. 2. CO2-utsläpp och konsumtion : Förutsättningar för att påvisa och minska indirekta CO2-utsläpp i den enskilde individens konsumtion av varor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälle

  Författare :Andreas Öman; [2008]
  Nyckelord :Konsumtion; varukonsumtion; CO2-utsläpp; miljöexpanderad input-output-data; utsläppsintensitet; konsumtionsutrymme;

  Sammanfattning : IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklade år 2001 – 2002 i projektet “Klimat.nu – Den stora miljöutmaningen”, ett webbaserat verktyg för att upplysa och vägleda individen i klimatfrågan. Verktygets syfte är att kvantifiera fossila koldioxidutsläpp som en konsekvens av individens energikonsumtion; hushållsel, drivmedel m.m. LÄS MER