Sökning: "produktionsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet produktionsteknik.

 1. 1. Etablering av virtuell utbildningsmiljö för PLC-programmering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marcus Gustafsson; Johan Melin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektroautomatik AB är Sveriges största automationsintegratör som även erbjuder utbildningar via EA Academy. Genom att använda de nya tekniska verktygen som finns på marknaden har de effektiviserat den robotutbildning de tillhandahåller. Detta är något de också önskar göra med fler av sina utbildningar. LÄS MER

 2. 2. Underlag för investering i automatiserad paketering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Jakob Modling; [2021]
  Nyckelord :automatisering; ergonomi; arbetsmiljö; produktion; produktionsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Produktion av biokol från urbant trädgårdsavfall : En komparativ livscykelanalys för Stockholmshem AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :John Henry Nylén; Simon Román; [2021]
  Nyckelord :Biochar; urban garden waste; life cycle assessment; Biokol; urbant trädgårdsavfall; livscykelanalys;

  Sammanfattning : Biokol är en återstod från pyrolys av hållbar biomassa som exempelvis trädgårdsavfall och har många användningsområden. Produktion av biokol räknas ofta som en Negative Emission Technology som kan användas för att mildra klimatförändringarna och bidra till en hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och reducering av förluster i en förtillverkning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Hanna Bundgaard; Moa Salo; [2020]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; frekvensstudie; produktionsteknik;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under våren 2020 i förtillverkningen på Itab Shop Products. Syftet med arbetet var hitta förbättringar i dagens arbetssätt så att förlusterna i de studerade produktionsgrupperna kunde reduceras. Förbättringar innefattade att hitta nya arbetsmetoder som skulle kunna bidra till ett mer effektivt arbete. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av monteringslina : Släpvagnsmontering hos Brenderup Group AB

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Sebastian Landin; Philip Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Produktionsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER