Sökning: "produktivitet byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden produktivitet byggbranschen.

 1. 1. Öka projektmognaden i ett konsultföretag inom samhällsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Andreas Stjernberg; [2018]
  Nyckelord :Decomposition of work; Project; Project management; Project maturity; Project model; WBS; Work Breakdown Structure; Aktivitetsnedbrytning; Projekt; Projektledning; Projektmognad; Projektmodell; Uppdragsmodell; WBS;

  Sammanfattning : Omsättningen från projektverksamhet i Sverige uppgår till ca 1000 miljarder kronor per år. Enligt Svenskt projektindex är den genomsnittliga projektmognaden i Sverige 2,56 på en femgradig skala. Om Sveriges genomsnittliga projektmognad i genomsnitt ökade till 3,5 skulle det motsvara besparingar på mer än 100 miljarder kronor per år. LÄS MER

 2. 2. Implementering och användning av BIM i byggproduktion : En fallstudie om förändringsledning på en av Sveriges största byggkoncerner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Bredin; Tobias Boberg; [2018]
  Nyckelord :Change Management; BIM; Construction; Implementation; Leadership; Förändringsledning; BIM; Byggproduktion; Implementering; Ledarskap;

  Sammanfattning : Byggbranschen lever idag med epitetet att vara konservativ med en låg produktivitet, vilket delvis beror på den långsamma digitala utvecklingen i branschen. Digitalisering möjliggör för verksamheter att effektiviseras och en del av digitaliseringen av byggbranschen är byggnadsinformationsmodellering, BIM. LÄS MER

 3. 3. Digital tidssamordning av masshantering vid dammbyggnationer

  M1-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Elsa Wingårdh; [2018]
  Nyckelord :BIM; digitalisering; produktivitet; effektivitet; dammbyggnation; anrikningssand; masshantering och samordning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D-modeller är grunden i det som kallas BIM och är något som används mer flitigt inom byggbranschen men desto mindre inom anläggningsprojekt. BIM har utvecklats mer och mer för att underlätta samordningen av flera aktörer och lösa konflikter i olika faser och skeden. LÄS MER

 4. 4. Organisationens väg till en lyckad digitalisering : En studie av förändringsarbetet hos ett stort svenskt byggföretag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Fryklund; Ina Djurestål; [2018]
  Nyckelord :Digitization; changing working methods; construction industry; diffusion of innovation; organization; culture; Digitalisering; förändra arbetssätt; byggbransch; diffusion av innovationer; organisation; kultur;

  Sammanfattning : Andersson, et al. (2008) konstaterar i sin rapport att byggbranschen i Norden har erfarit låg produktivitet. Bristen på digital användning i branschen har anförts som en av de främsta orsakerna. Syftet med denna studie är att undersöka vad som krävs av en organisation för att förändra medarbetares arbetssätt till att bli mer digitala. LÄS MER

 5. 5. A Sensor-based System for Detecting and Registering Dump Truck Flatbed Tilts

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Nguyen; Mattias Lundborg; [2018]
  Nyckelord :Sensor; Bluetooth; Prototype; Android; Construction; Gateway; Sensor; Bluetooth; Prototyp; Android; Byggarbete; Gateway;

  Sammanfattning : Improving the productivity in construction sites is an ongoing priority within the construction industry due to the benefits that comes with increased efficiency in construction projects where sensor technology has become a more common tool used for the pursuit of increased productivity. This project set out to implement a sensor-based system that is used on a construction site to register when a dump truck tilts its flatbed, acting as a confirmation of delivery. LÄS MER