Sökning: "produktivitet och effektivitet."

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden produktivitet och effektivitet..

 1. 1. Produktivitet och effektivitet hos tjänstemän som arbetar på distans hemifrån : - En flerfallsstudie med tolv tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Måns Tjelander; Isak Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Telecommuting; teleworking; productivity; efficiency and effectiveness.; Distansarbete; hemarbete; produktivitet och effektivitet.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning framställer ofta distansarbete som en produktivare metod än att arbeta på arbetsplatsen. Syftet med denna studie är att undersöka åsikter om distansarbete hemifrån samt hur de individer som arbetar som tjänstemän upplever att deras produktivitet och effektivitet påverkas i samband med detta. LÄS MER

 2. 2. Artificiell Intelligens : - Skatteverkets och Försäkringskassan investeringsprocess

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Strömvall; Linn Duàn; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; IT-investering; motiv; risk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet - controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT20, 4FE18E. Titel: Artificiell Intelligens – Skatteverkets och Försäkringskassans investeringsprocess Författare: Linn Duàn och Lisa StrömvallExaminator: Elin Funck Handledare: Eva Wittbom Inledning & Problematisering: Artificiell intelligens (AI) uppkom redan på 1950-talet men det har först under tidiga 2000-talet kommit att bli ett aktuellt ämne på grund av att organisationerna har mognat beträffande de organisatoriska lösningarna som medför att en teknologi som AI kan utnyttjas. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring inom manuell lagerhantering i handeln : Vilka medel och åtgärder kan vidtas för att förebygga fel och bristande kvalitet för lager med manuell lagerhantering?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi

  Författare :Johan Ekman; [2020]
  Nyckelord :Visual workplace; 5S; implementation; Stock management; Den visuella arbetsplatsen; 5S; implementering; lagerhantering;

  Sammanfattning : Something that is often used in both industry and trade is inventory. In this work, a study has been conducted as to whether the industrial method The Visual Workplace can be adapted for use in retail trade industry. LÄS MER

 4. 4. Temporary Agency Nurses’ Perception of Leadership and Employeeship : A qualitative study of working environment in Swedish client organizations

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Natalie Davidsson; [2020]
  Nyckelord :temporary agency nurses; TAW; desirable; leadership; employeeship; co-workership; followership; working environment; client organizations; bemanningssjuksköterskor; önskvärt; ledarskap; medarbetarskap; arbetsmiljö; klientorganisation;

  Sammanfattning : Introduction: Temporary working agencies (TWAs) within the healthcare industry has exploded within the last 10 years. The temporary agency workers (TAWs) have a unique triangular employment agreement, resulting in leadership and employesship complexities. LÄS MER

 5. 5. Organizing municipal procurement of civil works and the perceived conditions for promoting innovation

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Mayowa Alaiya; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; municipal procurement; innovation; public organizing; interprofessional collaboration; Offentlig upphandling; innovation; samarbete; offentlig organisering;

  Sammanfattning : Construction research brings attention to the persistent efficiency and productivity issues in the industry which often are related to a lack of innovation in the sector. To tackle these issues, considerable research has been focused on improved procurement practices, as it is seen that choosing the optimum procurement strategy can promote the development of innovative solutions, thereby resulting in improved efficiency and productivity in the sector. LÄS MER