Sökning: "produktivitet"

Visar resultat 11 - 15 av 704 uppsatser innehållade ordet produktivitet.

 1. 11. Förbättring av arbetsmiljö för en ökad produktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Sanel Mehinagic; Aldin Kunic; [2019]
  Nyckelord :Produktivitet; Arbetsmiljö; Ergonomi; Ordning och reda; Stress; Lean Production; 5-s metoden;

  Sammanfattning : Ett sätt att konkurrera på den globala marknaden är att ständigt utvecklas. Lean Production används för att ständigt utvecklas och minimera slöserier. Om allt är i ordning och reda reduceras slöserier vilket i sin tur främjar en förbättrad arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 12. Att förebygga förändringsmotstånd i en organisation i samband med IT-implementation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Daniel Åhlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En stor utmaning för många organisationer och företag i samband med implementation av informationssystem är förändringsmotstånd. Förändringsmotstånd kan bli problematiskt ur en organisatorisk synvinkel om det oppositionella beteendet leder till minskad effektivitet och produktivitet. LÄS MER

 3. 13. Upplevelsen av friskvård som en hälsofrämjande insats : En kvalitativ intervjustudie med arbetande kvinnor

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Johansson; Therese Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :Friskvård; hälsofrämjande arbete; arbetsliv; motivation; stress;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur arbetande kvinnor upplever friskvård som en hälsofrämjande insats och vilken betydelse det har för deras välmående i arbetslivet. Frågeställningarna i studien undersöker hur individen upplever sin hälsa på arbetsplatsen och vilka faktorer som bidrar till minskad hälsa. LÄS MER

 4. 14. Multilayered Lamination for Acoustic Board Manufacturing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Angelica Madeland; [2019]
  Nyckelord :Acoustic panels; lamination techniques; sound absorption; insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Saint-Gobain Ecophon manufactures acoustic ceiling tiles made primarily of glass wool and are interested in exploring the idea of a new manufacturing technique – using thinner layers of material and laminating these together. The possible benefits are, amongst others, the ability to use different kinds of material where they are the most useful, reduced costs, larger amounts of recycled material, less material waste, and more customizability. LÄS MER

 5. 15. Anställdas reflektioner kring flexibelt arbete : En kvalitativ studie utifrån arbetsgivares och arbetstagares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alice Harlin; Samana Safari; [2019]
  Nyckelord :Flexible working arrangements; telework; productivity; Flexibelt arbete; distansarbete; produktivitet;

  Sammanfattning : Flexibla arbetssätt som i distansarbete, flexibla arbetstider och frihet över genomförande av arbetet är något som blivit vanligare på företag och därför är det intressant att undersöka närmare om fenomenet flexibelt arbete. Denna studie syftar till att undersöka vad anställdas uppfattning är gällande motiven till att företag inför ett flexibelt arbetssätt och vad anställdas uppfattning är gällande hur produktiva de upplever sig vara i sitt arbete med ett flexibelt arbetssätt. LÄS MER