Sökning: "produktivitet"

Visar resultat 21 - 25 av 755 uppsatser innehållade ordet produktivitet.

 1. 21. Den automatiserade byggproduktionens försörjningskedja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Justus Saldeen; Ludvig Jansson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Supply chain; Försörjningskedja; Logistik; Materialflöde; Informationsflöde; Digitalisering; BIM; 4D BIM; Lean; JIT; Gipsskiva; Gips.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur en automatiserad process kan implementeras i dagens byggindustri. Vidare undersöker studien hur en automatiserad process försörjningskedja bör/kan utformas. LÄS MER

 2. 22. Optimering av orderstorlek ur ett kostnads- och produktivitetsperspektiv : en kvantitativ fallstudie på Zoégas i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rasmus Adolfsson; André Hannercrantz; [2019]
  Nyckelord :Economic lot scheduling problem; ELSP; basic period approach; order quantity; pull planning; productivity; lean.; Economic lot scheduling problem; ELSP; orderstorlek; cyklisk planering; pull planning; dragande system; produktivitet; lean.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka optimala orderstorlekar på kaffeproducenten Zoégas förpackningslinjer i Helsingborg. Bakgrunden är att företaget är omedvetna om hur dagens orderstorlekar påverkar produktionen, med hänsyn till produktivitet samt ställ- och lagerhållningskostnader. LÄS MER

 3. 23. Omsorgsarbete, arbetstillfredsställelse och känsla av sammanhang : Jämförelser av arbetstidsutformning, kön och utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linda Winter Vikström; [2019]
  Nyckelord :SOC; job-satisfaction; healthcare; COPSOQ2; KASAM; arbetstillfredsställelse; omsorgsarbete; COPSOQ2;

  Sammanfattning : Omsorgsarbete innefattar känslomässigt krävande arbetsuppgifter som kan inverka negativt på hälsan. Stark känsla av sammanhang (Kasam) och hög arbetstillfredsställelse påverkar hälsan positivt, bidrar till produktivitet och personlig utveckling. LÄS MER

 4. 24. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER

 5. 25. Att skapa motivation i samhällskunskap En kvalitativ studie om motivation i samhällskunskap ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriela Zlata Vucic; Sara Ali; [2019]
  Nyckelord :Elevmotivation; Lärande; Motivationsteori; Samhällskunskap; Skola; Strategier;

  Sammanfattning : Elevmotivationen i dem teoretiska ämnena tenderar till att vara. Motivation är en viktig faktor för elevers lärande eftersom det driver till ett mänsklig agerande, produktivitet och värderande. Studiens syfte är därför att undersöka vad eleverna tycker om samhällskunskap samt vilka faktorer som driver till en ökad motivation hos dem. LÄS MER