Sökning: "produktivitet"

Visar resultat 26 - 30 av 836 uppsatser innehållade ordet produktivitet.

 1. 26. Konflikter och personlighet : En kvantitativ studie om sambanden mellan interpersonella arbetsrelaterade konflikter och individuella skillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Julia Persson; Sara Sandström; [2020]
  Nyckelord :Personality; Five-factor model; Interpersonal work-related conflicts; Personlighet; Femfaktormodellen; Interpersonella arbetsrelaterade konflikter;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att interpersonella arbetsrelaterade konflikter kan få negativa följer på arbetsplatsen, för såväl anställda som organisationen i sig. Konflikter tar stor plats och uppmärksamhet från arbetet, vilket kan leda till både minskad effektivitet och produktivitet. LÄS MER

 2. 27. “Det är viktigare att du är engagerad om du vill växa här”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ida Berander; Anna Nystedt; [2020]
  Nyckelord :Internrekrytering; hårda mått; mjuka mått; företagskultur.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Logistikbranschen utmärks av sitt fokus på produktivitet och kostnadseffektivisering; lagermedarbetare i logistikbranschen bedöms främst på hårda mått, såsom hur många ordrar de plockat på en dag, för att kontrollera att den önskade produktiviteten uppnås. När företag i branschen idag försöker att skifta fokus till ett arbete med mer human resource management, exempelvis genom internrekrytering, kan de hårda måtten som utgör bedömningen av medarbetaren problematiseras. LÄS MER

 3. 28. Kollaborativa robotar : en studie av implementering och effekter på produktivitet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Viktor Kjellberg; Alen Kovacevic; [2020]
  Nyckelord :Kollaborativ robot; Produktivitet; Implementering; Produktion; HRC;

  Sammanfattning : Kollaborativa robotar är en ny typ av industrirobot som tillåter robot och personal att säkert arbeta sida vid sida. Denna typ av samarbete leder till att det kan skapas flexibla produktionsflöden som tar tillvara på både robotens och personalens styrkor. LÄS MER

 4. 29. Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Haris Sofic; [2020]
  Nyckelord :Bygglogistik; logistik; supply chain management; bygglogistikcenter; tredjepartslogistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik Författare: Haris Sofic Handledare: Radhlinah Aulin, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola Frågeställningar - Hur ser modern bygglogistik ut i medelstora tätorter med förtätningsprojekt? - Är distributionscentraler i form av BLC ett potentiellt sätt att effektivisera bygglogistiken i medelstora tätorter? - Vilka parametrar styr ifall distributionscentraler för bygglogistik är lämpliga i en tätort? Syfte Syftet med detta arbete är att förstå hur aktörer involverade i dagens byggbransch arbetar med logistikfrågor för moderna byggprojekt i förtätningsområden. Vidare är det övergripande målet att utforska möjligheterna som finns för innovation inom modern bygglogistik i medelstora svenska tätorter Metod Två metoder har använts för att genomföra arbetet. LÄS MER

 5. 30. Onshore Wind Energy  Market Analysis : Of Sweden, Poland, and Romania

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARTA D'ANGELO; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The shift towards sustainability is a key point in many countries’ energy programs. Among renewable energy technologies, wind power offers high productivity and reliability. However, its profitability is strongly dependent on the support of favorable political environment, national and/or European incentives, and market opportunities. LÄS MER