Sökning: "produktivitet"

Visar resultat 41 - 45 av 836 uppsatser innehållade ordet produktivitet.

 1. 41. Produktivitet och styrning vid distansarbete - En studie av arbetsmiljöns påverkan på agentrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Melander; Cecilia Artman; Fanny Taube Persson; [2020]
  Nyckelord :Agentteori; produktivitet; styrning; fysisk arbetsmiljö; agentrelation; banksektor; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 42. Investeringseffektiviteten i svenska lantbruksföretag : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Mårten Borell; Oskar Jansson; [2020]
  Nyckelord :kassaflöde; investering; amortering; banklån; eget kapital; soliditet; vinstmarginal; cash flow statement; avskrivning; rörelsekapital; Rt; effektivitet; produktivitet;

  Sammanfattning : Ett Lantbruksföretag som vill investera eller konsolidera kräver olika strategier för hur de skall gå till väga när de placerar sitt resultat. Men hur ser företagarnas strategier ut för hur de placerar sitt resultat från verksamheten? Studien syftar till att undersöka hur företagare resonerar kring sina placeringar av resultat från verksamheten och hur väl deras tänkta strategi stämmer överens med vad som skett i företagets ekonomi under en 10 års period. LÄS MER

 3. 43. Produktionsplanering vid förändring av en del i en produktionslina : En fallstudie i en säsongsbaserad tillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Amanda Andersson; Lakhsmi Kjellström; [2020]
  Nyckelord :Lean production; Production planning; Value stream mapping; Heijunka; Modelling; Lean produktion; Produktionsplanering; Värdeflödeskarta; Heijunka; Modellering;

  Sammanfattning : En säsongsbaserad tillverkning kan innebära svårigheter för företag att möta kundefterfrågan och hålla lagernivåerna nere. En strategi för att möta en varierande efterfrågan är automatisering, vilket kan leda till en högre produktivitet och kapacitet, samtidigt som det kan begränsa flexibiliteten. LÄS MER

 4. 44. Konceptuell logistikmodell för planering i anläggningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Amanda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Construction Supply Chain Management; Construction and civil engineering.; Logistik; Bygglogistik; Supply Chain Management; Construction Supply Chain Management; Anläggning; Bygg- och anläggningsbranschen; Construction and civil engineering.;

  Sammanfattning : Idag har bygg- och anläggningsbranschen låg produktivitet och icke-värdeskapande aktiviteter uppgår till 30- 35% av projektets produktionskostnad. Genom en effektiv logistikhantering ökar produktiviteten och minskar slöserier och därmed byggkostnaden. LÄS MER

 5. 45. Hotet och våldets inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Myrzell; Malin Silfver; [2020]
  Nyckelord :Nurses; Nursing care; Nurse-patient relations; Patient-centered care; Violence; Omvårdnad; Patientcentrerad vård; Sjuksköterskor; Sjuksköterska-patientrelation; Våld;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Det är ett globalt växande problem att sjuksköterskor utsätts för hot och våld inom hälso-och sjukvården. Konsekvenserna kan bli flerdimensionella. Både sjuksköterskor och patienter riskerar att drabbas av negativa effekter till följd av hot och våld inom hälso- och sjukvården. LÄS MER