Sökning: "produktivitetsutveckling byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden produktivitetsutveckling byggbranschen.

 1. 1. Öka projektmognaden i ett konsultföretag inom samhällsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Andreas Stjernberg; [2018]
  Nyckelord :Decomposition of work; Project; Project management; Project maturity; Project model; WBS; Work Breakdown Structure; Aktivitetsnedbrytning; Projekt; Projektledning; Projektmognad; Projektmodell; Uppdragsmodell; WBS;

  Sammanfattning : Omsättningen från projektverksamhet i Sverige uppgår till ca 1000 miljarder kronor per år. Enligt Svenskt projektindex är den genomsnittliga projektmognaden i Sverige 2,56 på en femgradig skala. Om Sveriges genomsnittliga projektmognad i genomsnitt ökade till 3,5 skulle det motsvara besparingar på mer än 100 miljarder kronor per år. LÄS MER

 2. 2. Analys av störningsmoment i byggproduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefin Grahn; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; icke värdeskapande tid; icke värdeskapande aktiviteter; produktivitet byggbranschen; produktivitetsutveckling byggbranschen; effektivitet byggbranschen; slöseri; störningsmoment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. LÄS MER

 3. 3. Third party logistics at a large hospital construction project

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Hanna Österman; [2017]
  Nyckelord :bygglogistik; tredjepartslogistik; supply chain management; byggandets försörjningskedja; byggprocess; byggproduktion; byggstyrning;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en viktig näringsgren med stor direkt och indirekt påverkan på tillväxten och problem inom byggsektorn riskerar därför att fortplanta sig som negativa effekter på samhällsekonomin. Sedan länge brottas byggsektorn med en mycket svag produktivitetsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Productivity in construction production for wheel excavators

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jennifer Bihagen; David Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Byggbranschen; produktivitet; stillestånd; byggteknik; byggproduktion; grävmaskin;

  Sammanfattning : Byggbranschen har en låg produktivitetsutveckling i jämförelse med andra industribranscher. Den låga produktivitetsnivån medför stora kostnader för byggföretagen. För att vända trenden krävs det en kartläggning av nuvarande produktivitet för att sedan kunna genomföra en förändring. LÄS MER

 5. 5. Systematic technological development in bridge construction

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Byggvetenskap

  Författare :ANNIKA JÖNSSON; JOHANNA GLANZMANN; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen präglas av låg produktivitetsutveckling. Lean är en välkänd förbättringsstrategiför ett enskilt företag som används inom tillverkningsindustrin för att öka produktiviteten. LÄS MER