Sökning: "produktivt landskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden produktivt landskap.

 1. 1. Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel : transformation till ett produktivt landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Råby; Johanna Sunesson; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; hållbar stadsplanering; transformation av postindustrilla landskap; productive cities; produktivt landskap;

  Sammanfattning : Frågan om hållbar stadsutveckling är ständigt närvarande i dagens stadsbyggnaddiskussion. Hållbarhet är i sig ett brett och således vagt begrepp och vad som betraktas som hållbar utveckling skiljer sig åt beroende utifrån vilket perspektiv man väljer att betrakta begreppet. LÄS MER

 2. 2. Soil organic carbon and infiltrability in relation to distance from trees (Vitellaria paradoxa) with and without termite mounds in a parkland of central Burkina Faso

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Klara Hedemyr Joelsson; [2012]
  Nyckelord :Burkina Faso; parkland; agroforestry; trees ; Vitellaria paradoxa; termites; steady-state infiltrability; double-ring infiltrometer; bulk density; carbon content; macro-porosity;

  Sammanfattning : In semi-arid Burkina Faso access to water is crucial for crop-growth. Most common cropping system in the region is parklands, where crops are grown in association with trees. LÄS MER

 3. 3. Rekreation och rehabilitering i jordbrukets kulturmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Agrosystems (until 121231)

  Författare :Matilda Björkqvist; [2011]
  Nyckelord :kulturmiljö; kulturlandskap; rehabilitering; rekreation; multifunktionella landskap; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : Det storskaliga och industrialiserade jordbruk som utvecklats under den senare hälften av nittonhundratalet har inneburit stora förändringar för odlingslandskapet. Den biologiska mångfalden har minskat kraftigt och kulturbärande landskapselement har hotats. LÄS MER