Sökning: "produktivt ordförråd"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden produktivt ordförråd.

 1. 1. Ordinlärning i förberedelseklass i skolår 7 – 9. En jämförande studie av inlärning av svenska ord via översättning till modersmålet, bilder eller förklaringar på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Elisabeth Hansson; [2021-09-02]
  Nyckelord :ordinlärning; produktivt ordförråd; högfrekventa ord;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka om nyanlända högstadieelevers ordinlärning gynnas om orden översätts till modersmålet, visas på bild eller förklaras på svenska. Detta har undersökts genom att åtta elever i en förberedelseklass i skolår 7-9 under nio veckor fått femton svenska ord i läxa per vecka, vilka förhörts skriftligt. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar lärare för att främja elevers ordförråd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Andersson; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; ordförråd; ordinlärning; språkutveckling;

  Sammanfattning : En betydande komponent i elevers språkutveckling och läsförståelse är ordförrådet. Elevers ordförråd och begreppsförståelse är avgörande för deras framgång i grundskolan såväl som vid vidare studier och det kommande vuxenlivet. LÄS MER

 3. 3. Sound symbolism in Swedish child-directed speech : A longitudinal study of lexical iconicity

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Johanna Schelhaas; [2018]
  Nyckelord :Sound symbolism; iconicity; child-directed speech; productive vocabulary; Ljudsymbolik; ikonicitet; barnriktat tal; produktivt ordförråd;

  Sammanfattning : In this thesis, the usage of iconic expressions, or sound symbolic expressions, is investigated in Swedish child-directed speech during the first two years of life. Furthermore, it is explored whether there is an effect of the usage of sound symbolism on productive vocabulary at 2;0 years. LÄS MER

 4. 4. Gesture-speech combinations in child language : Form, function, and how they relate to language acquisition

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Freya Eriksson; [2018]
  Nyckelord :gesture-speech combinations; language acquisition; complementary; supplementary; discourse; parent-child interaction; gest-ordkombinationer; språkutveckling; komplementär; supplementär; diskursiv; förälder-barninteraktion;

  Sammanfattning : The present study investigates children's production of gesture-speech combinations and how they relate to language acquisition. 16 children were observed at seven age points (0;9, 1;0, 1;3, 1;6, 1;9, 2;0 and 3;0), and their gesture-speech combinations were classified into the categories complementary, supplementary and discourse combinations. LÄS MER

 5. 5. Emblem use in parent-child interaction : A longitudinal study

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Sofia Tahbaz; [2017]
  Nyckelord :Emblem use; language acquisition; formulaic gestures; parent-child interaction; productive vocabulary; Emblemanvändning; barns språkutveckling; fasta gester; förälder-barn interaktion; produktivt ordförråd;

  Sammanfattning : This thesis investigates emblem use exploratory in parent-child interaction. Emblems are conventional gestures with a verbal equivalent. The aim of this study was to answer if emblem use facilitates language acquisition. Formulaic gestures – fixed gestures accompanying songs – were examined as a subgesture of emblems. LÄS MER