Sökning: "produktkategori"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet produktkategori.

 1. 1. Hälften mjölk, hälften fail? En fallstudie om Arlas produktlansering av en Laktosfri Mjölk- och Havredryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Viveka Gezelius; Ellinor Nilsdotter; [2019]
  Nyckelord :varumärkesförlängning; utvärdering; attityd; trend; varumärkesvärde; produktkategori; perceptuell passform; positionering; målgruppsanalys; djurhållning; miljö; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hälften mjölk, hälften fail? Fallstudien syftar till att undersöka vilka attityder som går att urskilja gentemot Arlas varumärkesförlängning av sin Laktosfria Mjölk- och Havredryck samt vilka faktorer som påverkar formandet av dessa attityder. Detta för att få en förståelse för hur en varumärkesförlängning utifrån ett konsumentperspektiv kan påverka modervarumärkets varumärkesvärde. LÄS MER

 2. 2. The Science of Deodorants

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sofia Ödborn; [2019]
  Nyckelord :Deodorant; antiperspirant; axilla; aluminum;

  Sammanfattning : Deodorants are cosmetic products that are consumed by people regularly and globally. In this thesis, the opportunities to develop a deodorant for the Swedish cosmetics brand IDUN Minerals AB is investigated. The deodorant market in Swedish pharmacies, deodorant formulation and deodorant packaging are studied. LÄS MER

 3. 3. Varumärkets betydelse för unga konsumenter : En kvalitativ studie om unga konsumenters val av varumärke inom livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Bergkvist; Elvira Eriksson; [2018]
  Nyckelord :consumer-based brand equity; brand; grocery; consumer; konsumentbaserat varumärkeskapital; varumärke; livsmedel; konsument;

  Sammanfattning : Försäljningen av livsmedelsbutikers egna märkesvaror har ökat och det råder konkurrens mellan egna märkesvaror och leverantörernas märkesvaror. För livsmedelsprodukter finns det, inom samma produktkategori, flera olika varumärken att välja bland där produkterna innehållsmässigt är detsamma. LÄS MER

 4. 4. Informationssystemets inverkan på SMF i logistikbranschen : Fallstudie på Pallservice Renova Syd AB

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Ida Anhammer; Rebecca Asp; [2018]
  Nyckelord :Digital information system; manual information management; information flow; efficient flows; operational and strategic perspective; Digitalt informationssystem; manuell informationshantering; informationsflöde; effektiva flöden; operativt och strategiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Purpose – The aim of the study is to identify, from an operational and strategic perspective, the impact of a digital information system on SME in the logistics industry.Based on the purpose of the study, two questions have been formulated. LÄS MER

 5. 5. Degeneration av varumärken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundin; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; varumärken; degeneration; intellecual property law; trademark law; trademarks; degeneration.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ensamrätten till ett varumärke är en dynamisk rätt, där skyddsomfånget förändras över tid. Skyddsomfånget avgörs utefter graden av särskiljningsförmåga, vilket innebär ett varumärkes förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster. LÄS MER