Sökning: "produktkostnad"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet produktkostnad.

 1. 1. A Cost Breakdown and Production Uncertainty Analysis of Additive Manufacturing : A Study of Low-Volume Components Produced with Selective Laser Melting

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jonas Barsing; [2018]
  Nyckelord :Production uncertainty; Product cost; Additive manufacturing; Cost estimation; AM; Produktionsosäkerheter; produktkostnad; additiv tillverkning; kostnadsuppskattning; AT;

  Sammanfattning : Background: Additive manufacturing has recently gained cogency as a final part manufacturing technique. The method uses a layer-upon-layer technique to build three-dimensional objects. This technique has many advantages creating new opportunities regarding production. LÄS MER

 2. 2. Optimala inköpsstrategier för ett förändrat köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gustav Kibe; Louice Silvärn; [2016]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; prissättning; inköpsstrategier; lågkonjunktur; realisation; kampanj; mervärde;

  Sammanfattning : Idag råder ett förändrat köpbeteende hos konsumenter där de är medvetna om att de kan und-vika att betala fullpris för en produkt om de avvaktar ett tag. Detaljhandeln erbjuder ständigt möjligheter att handla till reducerat pris i form av realisationer, kampanjer och andra erbju-danden. LÄS MER

 3. 3. Produktkalkylering som beslutsunderlag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Adam Willbo; Emran Ibishi; [2014]
  Nyckelord :Produktkalkylering; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Syftet med produktkalkylering att sammanställa kostnader för ett kalkylobjekt under hela förädlingsprocessen för att senare övergå till att vara ett underlag för beslut inom flera olika områden i ett företag. Kalkylunderlaget måste således visa en korrekt spegling av kalkylobjektets kostnader för att företagsledningen ska kunna ta de beslut som krävs för att nå en högre lönsamhet samt tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Analys av produktkostnadsbegreppet på Volvo Aero Corporation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Linnea Rahm; [2009]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; produktionsstategi; produktkostnad; mätetal;

  Sammanfattning : Ekonomistyrning innefattar arbete inriktat mot att uppnå företagets övergripande ekonomiska mål. En annan viktig del av företagets verksamhet är produktionsstyrning, som syftar till att styra och optimera företagets produktionsprocesser. LÄS MER