Sökning: "produktplacering med kvantitativa"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden produktplacering med kvantitativa.

 1. 1. Influencer Marketing av miljövänliga livsmedel: Att nå Millennials i den digitala miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Malmberg; Therése Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Celebrity Endorsement; e-Word-of-Mouth; Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Millennials; Product Placement; Produktplacering; Sociala medier; Stealth Marketing; Twostep flow theory och Visuell kommunikation.;

  Sammanfattning : Influencer Marketing är relativt nytt och ingen naturlig del av de flesta företags strategier. Däremot ökar det i popularitet. Detta innebär att företag behöver ett hjälpmedel, en slags nybörjarguide, för att förstå grunderna i Influencer Marketing på Instagram. LÄS MER

 2. 2. James Bond - med licens att marknadsföra : en kvalitativ och kvantitativ semiotisk textanalys av produktplacering i James Bond

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Larsson; Viktor Jörgensen; [2015]
  Nyckelord :Film; James Bond; produktplacering; reklam; Social Sciences;

  Sammanfattning : James Bond har med sina 50 år på filmduken bidragit till en mängd subtila marknadsföringar där allt ifrån lyxiga champagner till mer alldagliga bilar visas upp. Produktplacering och filmindustrin har idag ett nära knutet samarbete där filmproducenter och företagare tillsammans skapar det slutgiltiga resultatet vi sedan ser på bio. LÄS MER

 3. 3. Varumärken på filmduken -Vem lägger dem på minnet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Thomas Ling-Vannerus; Gustav Van T Hooft; Carl-Edvin Ekbom; [2014]
  Nyckelord :Produktplacering; film; åldersskillnader; fokusgrupper; kognition; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att utöka kunskapen och förståelsen om produkt-placering. Vi vill undersöka hur människor från två generationer uppfattar samt reagerar på produktplacering. I tillägg till detta utreder vi även vilken inverkan olika typer av produktplacering har på de två grupper. LÄS MER

 4. 4. "Såg du det där?" - En studie om när det undermedvetna blir medvetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Elin Karlsson; Sofia Ericsson; [2011]
  Nyckelord :Produktplacering; perception; påverkan; kommunikation och varumärkeserinran;

  Sammanfattning : Introduktion: 1982 slog filmen E.T. igenom, robotens favoritgodis var Reese Pieces vars försäljning ökade med 65 % i direkt anknytning till filmens släpp. Efter denna succé rusade marknadsförare till Hollywood för att få sina produkter placerade i filmer. LÄS MER