Sökning: "produktutveckling kalkyl"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden produktutveckling kalkyl.

 1. 1. Utveckling av pulverhanteringsstation för EBM-tillverkning : För en förbättrad pulverhantering vid tillverkning med Arcam EBM Q10- och Q20plus

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Kasper Österdahl; [2020]
  Nyckelord :Pulverhantering; EBM; Produktutveckling; CAD;

  Sammanfattning : Vid additiv tillverkning med EBM-metoden har hanteringen och återcirkulationen av titanpulver en betydande roll för effektivitet, kvalitet och spårbarhet i tillverkningsprocessen. I takt med att additivt tillverkade produkter fått större marknadsandelar och används i alltmer ingenjörsmässiga applikationer ställs högre krav på tillverkningsprocesserna och därmed pulverhanteringen. LÄS MER

 2. 2. Simulation & integration av robot med stiftmaskin : En förstudie om   robotisering av stiftmaskin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Cederqvist; [2017]
  Nyckelord :Robot; pay-off kalkyl;

  Sammanfattning : Denna förstudie behandlar robotisering av en process som monterar två stiftade tåtar i en plastkontakt, detta bildar ett kablage. Idag monteras tåten till plastkontakten manuellt. Förstudien undersökte om robotisering är tekniskt möjlig och ekonomiskt försvarbar. LÄS MER

 3. 3. Design och utveckling av kommersiellt babypaket för blivande föräldrar

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Malin Sandström; Martina Grimme; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project is implemented as a thesis at the Royal Institute of Technology in the master’s degree program Integrated Product Design and Industrial Design Engineering. The project has involved development and efficiency of a free starter package for expectant parents with useful content consisting of useful products for both before and after childbirth. LÄS MER

 4. 4. Förstudie för att förbättra urpetare (beslutsunderlag)

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Erik Holm; [2014]
  Nyckelord :Produktutveckling; Demonteringsverktyg; Urpetare; Kontaktdon; Koncept;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört hos X-ponent Inredning AB i Eskilstuna, tillverkare av upphängnings-och förvaringssystem. Detta arbete behandlar utveckling av företagets demonteringsverktyg, allmänt kallade för urpetare. Urpetare används för att frigöra låstungor inuti elkontakter i fordon. LÄS MER

 5. 5. Produktkalkylering i ett industriellt nätverk

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Wedin; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag på den industriella markanden är av tradition väldigt ofta av en långvarig karaktär, relationerna varar under många år och det uppstår starka band mellan kunder och leverantörer. Samarbetet skulle kunna bli ännu strakare om information mellan parterna delas. LÄS MER