Sökning: "produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1782 uppsatser innehållade ordet produktutveckling.

 1. 1. Den moderna organisationen i en föränderlig miljö - En kvalitativ fallstudie av ett förändringsarbete i en svensk nischbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Tornée; Ebba Öberg; [2024-02-13]
  Nyckelord :Förändringsarbete; vision; strategiutveckling; nischbank; externa drivkrafter; molnet; konkurrens; utmaningar;

  Sammanfattning : I en tid där samhället ständigt förändras och utvecklas har banksektorn fått möta nya krav och förväntningar från marknaden. Efterfrågan på digitala lösningar, tekniska innovationer och nya kundbeteenden är saker svenska banker behövt anpassa sig till under senare år. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av pedagogisk lekutrustning

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Chaimae Laouziri; [2024]
  Nyckelord :Produktutveckling; Design; Konstruktion; Pedagogisk; Lekutrustning; Lekplats;

  Sammanfattning : Detta arbete initieras för att möta Utform AB:s önskan om att utveckla säkra,hållbara och pedagogiska lekplatser av trä som ger barn både pedagogiska värdenoch lekglädje. Syftet är att utveckla säkra och pedagogiska lekutrustningar isamarbete med företaget. LÄS MER

 3. 3. Robotic Automation of Mechanical Verification

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling och design

  Författare :Sofie Gårdestam; Amalia Kronér; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis explores the implementation of Collaborative robots into Elekta's mechanical product verification process. Elekta is a pioneer in precision radiation therapy solutions. Ensuring the compliance of Elekta's products with performance, safety, and quality criteria is of great importance. LÄS MER

 4. 4. Product development of hand-held scooping utensil for the pharmaceutical industry

  Master-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Josefin Kruse; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Musculoskeletal disorders (MSDs) are one of the most common groups of work-related illnesses. At PET Dispensing, AstraZeneca Södertälje, several MSDs had been linked to a specific scooping utensil made of stainless steel. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av additiv tillverkning för framtagning av ett hållfast formsprutningsverktyg

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ahmed Najaf; JR Pezo Salas; [2024]
  Nyckelord :Formsprutning; SLA; 3D-printning; Additiv tillverkning; Resin; CAD; Gjutform; Optimering; Produktutveckling; Konstruktion; Design.;

  Sammanfattning : Introduction: Additive manufacturing (AT) also known as 3D printing has become a more widespread technology in various industries. The manufacturing method has increased the efficiency of manufacturing industries in producing products with technically challenging properties. LÄS MER