Sökning: "produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1326 uppsatser innehållade ordet produktutveckling.

 1. 1. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Extraction of tool reaction forces using LS-DYNA and its use in Autoform sheet metal forming simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Esbjörn Zachén; [2019]
  Nyckelord :Sheet Metal Forming; Stamping Die; blank holder; Structural Analysis; Finite Element Simulation;

  Sammanfattning : In product development there is still potential to decrease lead times with faster and more accurate simulations. The objective of this thesis was to study whether Finite Element (FE) simulations using explicit LS-DYNA to extract reaction forces from sheet metal forming tools during forming, could be used to improve existing FE models in sheet metal forming software AutoForm. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett vakuumgrepphuvud till tubfyllningsmaskiner för olika tubstorlekar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Tony Göransson; Adam Johansson; [2019]
  Nyckelord :Tubfyllningsmaskin; Automatisering; Modulbaserad utveckling; 3D-printning; Pick and Place; Produktutveckling; Anpassningsbara verktyg; Flexibilitet;

  Sammanfattning : Utvecklingen och användandet av modulbaserade system ökar konstant idag. Industrin efterfrågar dessa system för att kunna använda en produktionslina till många olika detaljer. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av AdBluetank : Produktutveckling av AdBluetank för Rottne Industris skogsmaskiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victoria Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :AdBlue; AdBluetank; Plasttank; Produktutveckling; Rottne Industri AB; Skogsmaskiner;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts i Rottne mot Rottne Industri AB under hösten 2018 och är ett examensarbete för programmet högskoleingenjör Teknisk design med inriktning produktdesign, D0023A, vid Luleå tekniska universitet. Rottne Industri AB tillverkar skogsmaskiner i varianterna skördare och skotare. LÄS MER

 5. 5. Development of Sliding Mechanism for IKEA Furniture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Emma Kroon; Amanda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; IKEA; sliding mechanism; slide; wheel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Master Thesis cover a product development process based on an investigation of an existing product at IKEA. A study regarding potential improvements of the existing low-cost roller slide was performed. The roller slide enables opening and closing of drawers in some of today’s IKEA furniture. LÄS MER