Sökning: "produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1433 uppsatser innehållade ordet produktutveckling.

 1. 1. Provrigg för kontroll vid CE-märkning av lyftverktyg : Produktutveckling av provrigg för CE-märkning av lyftverktyg

  M1-uppsats,

  Författare :Carl Åberg; [2019]
  Nyckelord :Provrigg; Lyftverktyg; CE-märkning; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This report treats a bachelor thesis in mechanical engineering at Karlstads university and comprises 22.5 hp. This thesis revolves around the product development process and each phase in the project is based on theories and methods that have been central to the educational program. LÄS MER

 2. 2. Polymerutvärdering med hänsyn till genomsläpplighet av radiofrekvensvågor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Marwa Odicho; [2019]
  Nyckelord :elektromagnetism; radiofrekvensvågor; transparens; material; genomsläpplighet; dielektrisk konstant; magnetisk permeabilitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Innovation Management and Simulations - Early innovative product exploration with modern working methods and technical simulations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Linnéa Härder; Ebba Blomberg Cedergren; [2019]
  Nyckelord :Technical Simulations; Product Concept Development; Exploration; Agile Methods; Simulation Driven Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The shortening of the development lead time for products is heavily affecting the need for having a strategic approach to product development methodology. It is also of the utmost importance to use the right tools and have an understanding concerning the digitalization of the industry. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av automatiserad tillverkningsprocess för lodpinnar med tråd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emil Nilsson; Axel Månsson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Lodpinnar; Tillverkningsprocesser;

  Sammanfattning : Varför behöver tillverkningsprocesser automatiseras? Anledningarna är flera, delvis så är det ett sätt för högavlönade länder att konkurera med lågavlönade då det kostar lika mycket att investera i tekniken i båda länderna. Det kan också underlätta tillverkning av komplexare produkter med mindre felmarginal. LÄS MER

 5. 5. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER